Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3829
Title: Нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів
Other Titles: Новые принципы формирования расходов на перевозку пассажиров
New Principles of Forming Cost on the Passenger Transportation
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Пінчук, Олена Петрівна
Keywords: залізничний транспорт
пасажирські перевезення
витрати
железнодорожный транспорт
пассажирские перевозки
расходы
railway transport
passenger transportation
costs
КОАІВ
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бараш, Ю. С. Нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів / Ю. С. Бараш, О. П. Пінчук // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 37. – С. 249–252. – DOI: 10.15802/stp2011/9459.
Abstract: UK: В роботі розроблено нові принципи формування витрат на перевезення пасажирів у приміському сполученні в окремому поїзді з урахуванням особливості рухомого складу, швидкості руху та комфорту.
RU: В работе разработаны новые принципы формирования расходов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении отдельно по каждому конкретному поезду с учетом особенности подвижного состава, скорости передвижения и комфорта.
EN: In the article the new principles of generating the costs of suburban passenger transportation for each specific train, taking into account features of the rolling stock, traffic speed and comfort are developed.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3829
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9459/8222
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9459
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2011/9459
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Випуск 37

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
901BarPinch.pdf174,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.