Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3827
Title: Тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки транспорту»
Other Titles: Тезисы докладов XІІІ Международной научно-практической конференции «Проблемы экономики транспорта»
Abstracts of the Reports of the XІIIth International Scientific and Practical Conference «The Problems of the Transport Economics»
Keywords: глобалізація економіки
транспортні системи
пасажирські перевезення
економіка
залізничний транспорт
глобализация экономики
транспортные системы
пассажирские перевозки
экономика
железнодорожный транспорт
Globalization of the economy
transport systems
passenger
economy
trains
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: В збірнику розглядаються економічні проблеми структурної реформи Укрзалізниці, розвитку транспортних систем, їх взаємозв’язок з основними галузями народного господарства та адаптація до сучасних ринкових умов, а також теоретичні та практичні питання фінансування транспорту і дослідження в галузі економічного перекладу. Збірник призначений для науково-технічних робітників залізниць України, підприємств транспорту, викладачів вищих учбових закладів, аспірантів і студентів.
RU: В сборнике рассматриваются экономические проблемы структурной реформы Укрзализныци, развития транспортных систем, их взаимосвязь с основными отраслями народного хозяйства и адаптация к современным рыночным условиям, а также теоретические и практические вопросы финансирования транспорта и исследования в области экономического перевода. Сборник предназначен для научно-технических работников железных дорог Украина, предприятий транспорта, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов.
Description: Проблеми економіки транспорту = Проблемы экономики транспорта = The Problems of the Transport Economics: тези доповідей XІІІ Міжнародної наукової конференції (23.04 - 24.04.2015) / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, М-во освіти і науки України, Державна адміністрація залізничного транспорту України, Київдіпротранс. — Д. : Видавництво ДНУЗТ, 2015. — 214 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3827
Appears in Collections:XІІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XIII Problems of the Transport Economics.pdf1,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.