Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3716
Title: Prediction Methodology of Durability of Locomotives Diesel Engines
Other Titles: Metodologia Prognozowania Trwałości Silników Diesla w Lokomotywach
Authors: Lingaitis, Leonas Povilas
Myamlin, Serhiy V.
Mjamlin, Sergey
Мямлін, Сергій Віталійович
Мямлин, Сергей Витальевич
Baranovsky, Denis M.
Барановський, Денис Миколайович
Jastremskas, Virgilijus
Keywords: durability
echnical maintenance and repairs
locomotive engines
resources
reliability
prediction
довговічність
технічне обслуговування та ремонт
двигун локомотиву
ресурси
надійність
прогноз
долговечность
техническое обслуживание и ремонт
двигатель локомотива
ресурсы
надежность
Scopus
скопус
НДІ РСК і ТС
КВАГ
Issue Date: 2012
Publisher: Polish Maintenance Society (Warsaw)
Abstract: EN: The article testifies that technical maintenance and repair terms as well as durability can be predicted accordingly to the maintenance parameters of the diesel locomotives. It is determined that fixing fuel consumption and capacity of diesel locomotives and taking in comparison with limit values allows to set a performance date for technical maintenance. Intro - duced suggested aspects of interrepair resource of the diesels dependent on comparable fuel consumption and evaluating their operating probability without failure for the durability prediction of diesel locomotives. Currently, the most common are three strategies: until failure, scheduled – premonitory and adaptive (diagnostic). When the quantity of necessary technical maintenances is known for the specific kind of diesel locomotives it is possible to determine interrepair resource depending on comparative and required per hour consumption of fuel and predict their durability taking into account probability of operating without failures.
Pl: W artykule wykazano, że częstotliwość przeglądów technicznych ? remontów spalinowozów z silnikami diesla można prognozować analizując parametry eksploatacyjne. Obecnie najbardziej rozpowszechnione są trzy strategie: do awarii, planowo-wyprzedzająca i adaptacyjna (diagnostyczna). W konkretnych warunkach zarządzania gospodarczego na pierwsze miejsce wysuwa się specyfika użytkowania spalinowozów, o zaraz po niej - normatywne wymagania techniczne, reglamentujące eksploatację spalinowozów. Ustalono, że poprzez odnotowywanie zużycia paliwa oraz mocy spalinowozów można określić czas eksploatacji, po upływie którego konieczne będzie przeprowadzenie przeglądu technicznego. Przedłożona została teoretyczna zależność okresu międzyremontowego diesli od porównawczego zużycia paliwa, wykorzystywana do oceny prawdopodobieństwa bezawaryjnej pracy oraz zaproponowana metodyka prognozowania trwałości spalinowozów z silnikami diesla. Znając właściwą dla danej marki spalinowozu liczbę przeglądów technicznych, można oszacować okres międzyremontowy w zależności od godzinnego i porównawczego zużycia paliwa oraz uwzględniając ich prawdopodobieństwo bezawaryjnej pracy, w ten sposób prognozując ich trwałość.
Description: Prediction methodology of durability of locomotives diesel engines / L. P. Lingaitis, S. V. Mjamlin, D. Baranovsky, V. Jastremskas // Eksploatacja i Niezawodnosc. — 2012. — Vol. 14, № 2. — P. 154—159.
URI: http://www.ein.org.pl/2012-02
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3716
ISSN: 1507-2711
Appears in Collections:Статті НДІ РСК і ТС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Print_26.pdf855,22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.