Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3701
Title: Визначення оптимальних параметрів мікроструктури підшипникових сплавів у зоні тертьового контакту
Other Titles: Определение оптимальных параметров микроструктуры подшипниковых сплавов в зоне трущегося контакта
The Determination of the Optimal Parameters of the Bearing Alloys Microstructure in Contact Friction Area
Authors: Мещерякова, Тетяна Миколаївна
Кузін, Микола Олегович
Keywords: антифрикційні сплави
імітаційна модель механіки
варіаційна модель механіки
бабіт Б16
антифрикционные сплавы
имитационныая модель механики
вариационная моделей механики
баббит Б16
antifriction alloys
the simulation models of mechanics
the variation models of mechanics
babbit B16
КТТ (ЛФ)
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Мещерякова, Т. М. Визначення оптимальних параметрів мікроструктури підшипникових сплавів у зоні тертьового контакту / Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 26. – С. 169–175. – DOI: 10.15802/stp2009/14466.
Abstract: UK: Показана можливість використання імітаційних моделей структури і варіаційних моделей механіки для визначення кількості і розмірів фаз в антифрикційних сплавах з підвищеною зносостійкістю. Реалізація моделей на рівні числових оцінок дозволила встановити, що оптимальними параметрами мікроструктури бабіту Б16, при яких підвищується його зносостійкість, є наявність в сплаві 56 % зміцнюючої фази SnSb, розмір якої складає 47 мкм.
RU: Показана возможность использования имитационных моделей структуры и вариационных моделей механики для определения количества и размеров фаз в антифрикционных сплавах с повышенным сопротивлением изнашиванию. Реализация моделей на уровне числовых оценок позволила установить, что оптимальными параметрами микроструктуры баббита Б16, при которых повышается его износостойкость, является присутствие в сплаве 56 % упрочняющей фазы SnSb, размер которой 47 мкм.
EN: The possibility of using the simulation structure models and variation models of mechanics is shown for finding quantity and size of antifriction alloy phase with raised wear resistance. The numerical realization of models displays that the optimal value of structure parameters of babbit B16 is 56 % of hardening phase SnSb with average size of 47 mkm.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3701
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14466/12277
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14466
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2009/14466
Appears in Collections:Статті КРС (ЛІ)
Випуск 26
Статті КУПТПЗ (ЛІ) (Раніше КТТ (ЛФ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
703MeshcheryakovaKuzin_26.unlocked.pdf472,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.