Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3694
Title: Використання методу імітаційного моделювання для оцінки впливу параметрів структури на зносостійкість підшипників ковзання двигунів магістральних електровозів
Other Titles: Использование метода имитационного моделирования для оценки влияния параметров структуры на износостойкость подшипников скольжения двигателей магистральных электровозов
Authors: Мещерякова, Тетяна Миколаївна
Мещерякова, Татьяна Николаевна
Meshcheriakova, Tetiana M.
Meshcheryakova, Tatjana N.
Кузін, Микола Олегович
Кузин, Николай Олегович
Kuzin, Mykola O.
Kuzin, Nykolai O.
Keywords: нтифрикційний сплав Б16
лінійна інтенсивность зношування матеріалу
антифрикционный сплав Б16
линейная интенсивность изнашивания материала
antifriction alloy B16
linear intensity of wear material
КТТ (ЛФ)
КРС (ЛФ)
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Мещерякова, Т. М. Використання методу імітаційного моделювання для оцінки впливу параметрів структури на зносостійкість підшипників ковзання двигунів магістральних електровозів / Т. М. Мещерякова, М. О. Кузін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 21. – С. 272–278.
Abstract: UK: З використанням методу імітаційного моделювання структури проведено аналіз впливу кількості твердої фази на параметри зносостійкості антифрикційного сплаву Б16. Розроблена методика оптимізації лінійної інтенсивності зношування в залежності від кількісного співвідношення між структурними складовими матеріалу, отримані розрахункові дані корелюють з результатами випробовувань на зносостійкість.
RU: С использованием метода имитационного моделирования структуры проведен анализ влияния количества твердой фазы на параметры износостойкости антифрикционного сплава Б16. разработана методика оптимизации линейной интенсивности изнашивания в зависимости от количественного соотношения между структурными составляющими материала, полученные расчетные данные коррелируют с результатами испытаний на износостойкость.
EN: A method of structure simulation was used to investigate the influence of the hard phase quantity on parameters of the wear resistance of antifriction alloy B16. A method of optimization of linear intensity of wear depending on the quantitative correlation between the structural components is developed; the calculation data obtained correlate with the results of the wear resistance tests.
Description: М. Кузін: ORCID 0000-0002-6032-4598
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3694
http://stp.diit.edu.ua/article/view/15833/14977
http://stp.diit.edu.ua/article/view/15833
Appears in Collections:Статті КРС (ЛФ)
Випуск 21
Статті КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.