Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3690
Title: Ґендерна рівність: міжнародний досвід та українські реалії
Other Titles: Гендерное равенство: международный опыт и украинские реалии
Gender Equality: International Expirience and Ukrainian Realias
Authors: Ковтун, Віра Володимирівна
Ковтун, Вера Владимировна
Kovtun, Vera V.
Keywords: ґендерна рівність
ґендерні перетворення
становище жінок
ґендерна політика
паритетна демократія
індекс людського розвитку
гендерное равенство
гендерные преобразования
положение женщин
гендерное политика
паритетное демократия
индекс человеческого развития
КУ
Issue Date: 2009
Publisher: Вид-во Маковецький, ДНУЗТ
Abstract: UK: У статті досліджується досвід країн сталої демократії у здійсненні ґендерної політики, європейський досвід участі жінок у політичному житті, аналізуються українські реалії у проведенні ґендерних перетворень, пропонуються шляхи подолання ґендерного дисбалансу.
RU: В статье исследуется опыт стран постоянной демократии в осуществлении гендерной политики, европейский опыт участия женщин в политической жизни, анализируются украинские реалии в проведении гендерных преобразований, предлагаются пути преодоления гендерного дисбаланса.
EN: The expirience of stability democratic countries in doing gender policy and women which take part in policy life in europian practice. The ukrainian realias in doing gender transformations and ways of exception of gender disbalance are analyzed in the article.
Description: Ковтун, В. В. Ґендерна рівність: міжнародний досвід та українські реалії / В. В. Ковтун // Духовні цінності в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій : Монографія. - Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2009. — С. 295—304.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3690
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovtun_3.pdf137,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.