Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3684
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРаспопов, Олександр Сергійовичuk_UA
dc.contributor.authorМариніченко, Олексій Геннадійовичuk_UA
dc.date.accessioned2015-04-22T06:40:35Z-
dc.date.available2015-04-22T06:40:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifierDOI:10.15802/bttrp2014/40560en
dc.identifier.citationРаспопов, О. С. Рекомендації по впровадженню швидкісного руху на існуючих нерозрізних залізобетонних проговнових будовах / О. С. Распопов, О. Г. Мариніченко // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2014. – Вип. 5. – С. 76–82. – DOI: 10.15802/bttrp2014/40560.uk_UA
dc.identifier.issn2227-1252 (Print)-
dc.identifier.issn2413-6212 (Online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3684en
dc.identifier.urihttp://bttrp.diit.edu.ua/article/view/40560/36714en
dc.identifier.urihttp://bttrp.diit.edu.ua/article/view/40560en
dc.descriptionО. Мариніченко: ORCID 0000-0002-9296-9614uk_UA
dc.description.abstractUK: Мета. Аналіз існуючого швидкісного залізничного руху Україні, придатності колії і інженерних споруд для високошвидкісних потягів, визначення можливості впровадження швидкісного залізничного руху на існуючих залізобетонних мостах з нерозрізними прогоновими будовами. Визначення чинників впливу на динамічну поведінку мостів під рухомим навантаженням, вплив параметрів конструкції і рухомого складу. Взаємодія потягу і прогонової будови. Методика. Вибір залізобетонних нерозрізних прогонових будов для аналізу, розробка моделі прогонової будови для проведення динамічного розрахунку, динамічний розрахунок і аналіз поведінки прогонових будов під швидкісним навантаженням. Результати. Проаналізовано роботу нерозрізної залізобетонної прогонової будови під навантаженням в залежності від швидкості руху. Отримані величини прогинів і прискорень прогонової будови для різних швидкостей руху. Визначено можливість пропуску високошвидкісних потягів з різними швидкостями руху. Наукова новизна. Визначено можливість пропуску швидкісних потягів по існуючим прогоновим будовам по параметрам напружено-деформованого стану від рухомого навантаження (максимальні переміщення і прискорення прогонової будови). Практична значимість. Визначення придатності існуючих нерозрізних залізобетонних прогонових будов для руху швидкісних пасажирських потягів з різною швидкістю.uk_UA
dc.description.abstractRU: Цель. Анализ существующего скоростного железнодорожного движения Украины, пригодности пути и инженерных сооружений для высокоскоростных поездов, определение возможности внедрения скоростного железнодорожного движения по существующим железобетонным мостах с неразрезными пролетными строениями. Определение факторов влияния на динамическое поведение мостов под подвижной нагрузкой, влияние параметров конструкции и подвижного состава. Взаимодействие поезда и пролетного строения. Методика. Выбор железобетонных неразрезных пролетных строений для анализа, разработка модели пролетного строения для проведения динамического расчета, динамический расчет и анализ поведения пролетных строений под скоростными нагрузками. Результаты. Проанализирована работа неразрезного железобетонного пролетного строения под нагрузкой в зависимости от скорости движения. Полученны величины прогибов и ускорений пролетного строения для различных скоростей движения. Определена возможность пропуска высокоскоростных поездов с различными скоростями движения. Научная новизна. Определена возможность пропуска скоростных поездов по существующим пролетным строениям по параметрам напряженно-деформированного состояния от подвижной нагрузки (максимальные перемещения и ускорения пролетного строения). Практическая значимость. Определение пригодности существующих неразрезных железобетонных пролетных строений для движения скоростных пассажирских поездов с разной скоростью.ru_RU
dc.description.abstractEN: Purpose. Analysis of existing high-speed railway traffic Ukraine, fitness track and engineering structures for high-speed trains, determine the possibility of the introduction of high-speed railway traffic on existing reinforced concrete bridge with a continuous spans. Determination of factors influencing the dynamic behavior of bridges under moving loads, influence design parameters and rolling stock. Interaction train and span. Methodology. The choice of a continuous reinforced concrete spans for the analysis, development models span for dynamic analysis, dynamic analysis and calculation behavior spans under high-speed loading. Findings. Analyzed the work of continuous reinforced concrete span under load depending on the speed. These values deflections and accelerations span for different speeds. The possibility of crossing high-speed trains with different speeds. Originality. The possibility of crossing high-speed trains on the existing span of the parameters of the stress-strain state of a moving load (maximum displacement and acceleration span). Practical value. Determination of the suitability of existing reinforced concrete spans of continuous movement for high-speed passenger trains at different speeds.en
dc.language.isouk_UAen
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськuk_UA
dc.subjectдинаміка мостівuk_UA
dc.subjectзалізобетонні мостиuk_UA
dc.subjectнерозрізні прогонові будовиuk_UA
dc.subjectвисокошвидкісний рухuk_UA
dc.subjectBelinda Structureuk_UA
dc.subjectдинамика мостовru_RU
dc.subjectжелезобетонные мостыru_RU
dc.subjectнеразрезные пролетные строенияru_RU
dc.subjectвысокоскоростное движениеru_RU
dc.subjectdynamic interactionen
dc.subjectconcrete bridgesen
dc.subjectcontinuous bridgeen
dc.subjecthigh speed trainen
dc.subjectКМТuk_UA
dc.titleРекомендації по впровадженню швидкісного руху на існуючих нерозрізних залізобетонних проговнових будовахuk_UA
dc.title.alternativeРекомендации по внедрению высокоскоростного движения на существующих неразрезных железобетонных пролетных строенияхru_RU
dc.title.alternativeGuidelines for Implementation of High Speed Trains on Existing Continuous Concrete Spanen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Статті КМТ
Випуск 05 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf299,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.