Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/366
Title: Дослідження впливу спеціалізації сортувальних колій на тривалість операцій по їх підготовці до розпуску
Other Titles: Исследование влияния специализации сортировочных путей на продолжительность операций по их подготовке к роспуску
The Study of the Specialization Sorting Ruts Influence on the Duration of Operations on their Preparation for the Detaching
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Козаченко, Дмитрий Николаевич
Kozachenko, Dmytro M.
Kozachenko, Dmitriy N.
Вернигора, Роман Віталійович
Вернигора, Роман Витальевич
Vernigora, Roman V.
Березовий, Микола Іванович
Березовый, Николай Иванович
Berezovyi, Mykola I.
Berezovy, Nikolay I.
Keywords: імітаційна модель
сортувальний парк
сортувальна колія
состав
имитационная модель
сортировочный парк
сортировочный путь
simulation model
marshalling tracks
trains
КСВ
НДЧ
КУЕР
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Козаченко, Д. М. Дослідження впливу спеціалізації сортувальних колій на тривалість операцій по їх підготовці до розпуску / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, М. І. Березовий // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 24. – С. 34–37. – DOI: 10.15802/stp2008/14686.
Abstract: UK: Розроблено імітаційну модель процесу накопичення составів у сортувальному парку. Наведено результати апробації моделі при дослідженні впливу спеціалізації сортувальних колій на тривалість маневрових операцій з підготовки колій до розпуску составів.
RU: Разработана имитационная модель процесса накопления составов в сортировочном парке. Приведены результаты апробации модели при исследовании влияния специализации сортировочных путей на продолжительность маневровых операций по подготовке путей к роспуску составов.
EN: For modeling of the trains accumulation process on marshalling tracks the special simulation model is designed. The model is used for study of the influence of specialization of marshalling tracks on duration of the operations for liquidation of «windows» between cars on marshalling tracks.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/366
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14686/12810
http://stp.diit.edu.ua/article/view/14686
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2008/14686
Appears in Collections:Статті НДЧ
Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko_24.pdf274,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.