Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3625
Title: Оцінка вірогідності моделей вибору режимів організаційно-технологічних процесів
Other Titles: Оценка вероятности моделей выбора режимов организационно-технологических процессов
Evaluation of Reliability Model Selection Regimes Organizational Process
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Ткач, Т. В.
Keywords: результативність
комплексний укрупнений сітьовий графік
інвестування
капітальні вкладення
ризик
проект
математичний метод, планування
планування
регулювання
управління
вірогідність
трудомісткість
контроль
результативность
комплексный укрупненный сетевой график
инвестирование
капиталовложение
риск
математический метод
планирование
регулирование
управление
вероятность
трудоёмкость
performance
an integrated network schedule enlarged
investing
investment
risk
project
a mathematical method
planning
regulation
management
probability
complexity
control
КБВ
КФЕБ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Радкевич, А. В. Оцінка вірогідності моделей вибору режимів організаційно-технологічних процесів / А. В. Радкевич, Т. В. Ткач // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 3. – С. 147–150. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26504.
Abstract: UK: У статті досліджено підхід до оцінки вірогідності організаційно-технологічної надійності на основі методу статистичного моделювання.
RU: В статье исследован подход к оценке вероятности организационно-технологической надежности на основе метода статистического моделирования.
EN: The article explored the approach to assessing the likelihood of organizational and technological reliability based on the method of statistical modeling.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3625
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26504/23891
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26504
ISSN: 2227-1252
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2012/26504
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Статті КБВ
Випуск 03 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27ratka.unlocked.pdf215,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.