Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3598
Title: Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану
Other Titles: Моделирование напряженно-деформированного состояния крепления глубокого котлована
Modeling Stress-Strain State of Mount Deep Ditch
Authors: Купрій, Володимир Павлович
Тютькін, Дмитро Вікторович
Keywords: глибокий котлован
розстріл
контрфорс
моделювання
«стіна в ґрунті»
МСЕ
глубокий котлован
расстрелы
моделирование
«стена в грунте»
МКЭ
deep ditch
spacer
modeling
«wall in the ground»
FEM
КТОФ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Купрій, В. П. Моделювання напружено-деформованого стану кріплення глибокого котловану / В. П. Купрій, Д. В. Тютькін // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 3. – С. 89–94. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26467.
Abstract: UK: В статті розглянуті питання кріплення глибоких котлованів. На основі моделювання напружено-деформованого стану визначений вплив різних параметрів, таких як кількість розстрілів, вид контрфорсів, а також запропонований новий спосіб кріплення за допомогою застосування нижніх залізобетонних в’язей (розпірок) під дном котловану.
RU: В статье рассмотрены вопросы крепления глубоких котлованов. На основе моделирования напряженно-деформированного состояния определено влияние разных параметров, таких как количество расстрелов, вид контрфорсов, а также предложен новый способ крепления с помощью нижних железобетонных связей (распорок) под дном котлована.
EN: In the article descry the questions mount deep ditch. Based on the modeling of the stress-strain state determined the effect of various parameters. This parameters are the number of executions and the type of buttresses. Also proposed a new method of mount deep ditch with the lower concrete ties (spacers) under the bottom of ditch.
Description: В. Купрій: ORCID 0000-0002-6517-2554, Д. Тютькін: ORCID 0000-0002-6517-2554
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3598
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26467/23858
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26467
ISSN: 2227-1252
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2012/26467
Appears in Collections:Статті КТОФ
Випуск 03 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16kutut.unlocked.pdf380,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.