Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3564
Title: Управління логістичними системами функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов
Other Titles: Управление логистическими системами функционирования строительного производства на основе поддержки единства моделирующих условий
Logistics Management Systems of the Construction Industry Based on the Support of Unity Modeling
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Павлов, І. Д.
Радкевич, Анатолій Валентинович
Арутюнян, Ірина Андріївна
Keywords: логістика
логістизація будівництва
логістичні заходи
організаційно-технічний розвиток будівництва
квазілінійне програмування
макрологістика
мікрологістика
логістичні системи
організаційно-технічні заходи
будівельні процеси
матеріальні потоки
інформаційні потоки
оптимізація
логистика
логистизация строительства
логистические мероприятия
организационно-техническое развитие строительства
квазилинейное программирование
макрологистика
микрологистика
логистические системы
организационно-технические мероприятия
строительные процессы
материальные потоки
информационные потоки
оптимизация
logistics
logistizatsiya construction
logistics activities
organizational and technical development of construction
a quasi-linear programming
makrologistika
mikrologistika
logistics systems
organizational and technical measures
construction processes
material flows
information flows
optimization
КУПББМ
КБВ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Управління логістичними системами функціонування будівельного виробництва на основі підтримки єдності моделюючих умов / О. М. Пшінько, І. Д. Павлова, А. В. Радкевич, І. А. Арутюнян // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 2. – С. 61–66 : рис. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26117.
Abstract: UK: Моделювання логістичної системи, а саме взаємозв’язків логістичних і організаційно-технічних заходів щодо поліпшення розвитку будівельних процесів з урахуванням міжсистемних зв’язків на стиках і нічийних зонах. Під логістичною системою розглядається адаптована система управління заходами в процесі виробництва.
RU: Моделирование логистической системы, а именно взаимосвязи логистических и организационно-технических мероприятий по улучшению развития строительных процессов с учетом межсистемных связей на стыках и ничейных зонах. Под логистической системой рассматривается адаптированная система управления мероприятиями в процессе производства.
EN: Design of the logistic system, namely intercommunications of logistic and organizationally-technical measures on the improvement of development of build processes taking into account intersystem connections on joints and drawn areas. Under the logistic system adapted control the system by measures is examined in the process of production.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; І. Арутюнян: ORCID 0000-0002-5049-3742
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3564
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26117/23577
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26117
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2012/26117
Appears in Collections:Статті КБВ
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Випуск 02 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12pshar.unlocked.pdf305,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.