Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3541
Title: Переваги застосування теплоізоляції на основі модифікованого піноскла під час реконструкції та будівництва будівель, що експлуатуються на залізницях
Other Titles: Преимущества использования теплоизоляции на основе модифицированного пеностекла во время реконструкции и строительства сооружений эксплуатируемых на железных дорогах
Advantages of the Use of Heat-Insulation on Basis of the Modified Foamglass During Reconstruction and Building of Buildings on-the-Road on Railways
Authors: Краснюк, Андрій Віталійович
Щербак, Андрій Святославович
Keywords: теплоізоляція
піноскло
деформація
окислення
ерозія
структура
теплоизоляция
пеностекло
деформация
окисление
эрозия
heat-insulation
foam glass
deformation
oxidization
erosionstructure
erosion, structure
КГ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний універсиет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Краснюк, А. В. Переваги застосування теплоізоляції на основі модифікованого піноскла під час реконструкції та будівництва будівель, що експлуатуються на залізницях / А. В. Краснюк, А. С. Щербак // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2012. – Вип. 2. – С. 19–21 : рис. – Бібліогр. в кінці ст. – DOI: 10.15802/bttrp2012/26092.
Abstract: UK: В статті розглянуті екологічні та експлуатаційні переваги теплоізоляції на основі піноскла. Описаний вплив різних факторів, таких як деформація, окислення, ерозія, перепади температури, а також показані такі властивості, як негорючість, екологічна, санітарна, хімічна і біологічна безпека.
RU: В статье рассмотрены экологические и эксплуатационные преимущества теплоизоляции на основе пеностекла. Описано влияние различных воздействий, таких как деформация, окисление, эрозия, перепады температуры, атак же показаны такие свойства, как негорючесть, экологическая, санитарная, химическая и биологическая безопасность.
EN: In the article ecological and exploitation advantages of heat-insulation is considered on the basis of foam glass. Influence of different influences is described, such as deformation, oxidization, erosion, over falls of temperature, attacks such properties is rotined, as no burning, ecological, sanitary, chemical and biological safety.
Description: А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992; А. Щербак: ORCID 0000-0003-1340-0284
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3541
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26092/23552
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26092
ISSN: 2227-1252 (Print)
2413-6212 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2012/26092
Appears in Collections:Статті КГ
Випуск 02 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04krasn.unlocked.pdf206,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.