Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКозаченко, Дмитро Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorВернигора, Роман Віталійовичuk_UA
dc.contributor.authorГорбова, Олександра Вікторівнаuk_UA
dc.date.accessioned2015-03-30T06:51:05Z-
dc.date.available2015-03-30T06:51:05Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifierDOI: 10.15802/tstt2014/38087en
dc.identifier.citationКозаченко, Д. М. Методи збору даних про функціонування залізничних станцій / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, О. В. Горбова // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 58–64. – DOI: 10.15802/tstt2014/38087.uk_UA
dc.identifier.issn2222-419Х (print)-
dc.identifier.issn2313-8688 (online)-
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3499en
dc.identifier.urihttp://tstt.diit.edu.ua/article/view/38087en
dc.identifier.urihttp://tstt.diit.edu.ua/article/view/38087/pdf_44en
dc.descriptionД. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Горбова: ORCID -0000-0002-5612-271uk_UA
dc.description.abstractUK: Метою статті є систематизація методів збору та вивчення інформації про технологічні процеси роботи залізничних станцій. Інформація про технологічний процес класифікується як первинна та вторинна. Збір інформації може здійснюватись різними методами, які відрізняються рівнем формалізації. Методами отримання первинної інформації є опитування та спостереження, а методом отримання вторинної інформації – вивчення документів. В результаті отриманих знань про методи збору даних, формується методика вивчення предметної області та здійснюється детальний збір даних про технологічний процес залізничної станції. Виконання дослідження дає змогу отримати всебічні знання про виконавців, роботи та об’єкти, що задіяні у технологічних процесах залізничних станцій.uk_UA
dc.description.abstractRU: Целью статьи является описание методов сбора и изучения информации о технологическом процессе железнодорожной станции, описание методов ее формализации и представления. Информация о технологическом процессе классифицируется как первичная и вторичная. Сбор информации может осуществляться различными методами, которые отличаются уровнем формализации. Методами получения первичной информации является опрос и наблюдение, а методом получения вторичной информации – изучение документов. В результате полученных знаний о методах сбора данных, формируется методика изучения предметной области и осуществляется детальный сбор данных о технологическом процессе железнодорожной станции. Выполнение исследования позволяет получить всесторонние знания об исполнителях, работах и объектах, задействованных в технологических процессах железнодорожных станций.ru_RU
dc.description.abstractEN: The purpose of article is the description of methods of collecting and studying of information on technological process of railway station, the description of methods of its formalization and representation. Information on technological process is classified as primary and secondary. Collection of information can be carried out by various methods which differ in formalization level. Methods of obtaining primary information is poll and supervision, and by method of obtaining secondary information – studying of documents. As a result of the gained knowledge of data collection methods, the technique of studying of subject domain is formed and detailed data collection about technological process of railway station is carried out. Performance of research allows to gain comprehensive knowledge of the performers, works and objects involved in technological processes of railway stations.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectтехнологічний процесuk_UA
dc.subjectзалізнична станціяuk_UA
dc.subjectопитуванняuk_UA
dc.subjectспостереженняuk_UA
dc.subjectанкетуванняuk_UA
dc.subjectінтерв’юuk_UA
dc.subjectбесідаuk_UA
dc.subjectвиробнича екскурсіяuk_UA
dc.subjectхронометражuk_UA
dc.subjectфотографія робочого часуuk_UA
dc.subjectтехнологический процессru_RU
dc.subjectжелезнодорожная станцияru_RU
dc.subjectопросru_RU
dc.subjectнаблюденияru_RU
dc.subjectанкетированияru_RU
dc.subjectинтервьюru_RU
dc.subjectбеседаru_RU
dc.subjectпроизводственная экскурсияru_RU
dc.subjectфотография рабочего времениru_RU
dc.subjecttechnological processen
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectpollen
dc.subjectsupervisionen
dc.subjectquestioningen
dc.subjectinterviewen
dc.subjectconversationen
dc.subjectproduction excursionen
dc.subjecttimingen
dc.subjectphoto of working hoursen
dc.subjectКІТuk_UA
dc.subjectКТВuk_UA
dc.subjectНДЧuk_UA
dc.subjectКУЕРuk_UA
dc.titleМетоди збору даних про функціонування залізничних станційuk_UA
dc.title.alternativeМетоды сбора данных о функционировании железнодорожных станцийru_RU
dc.title.alternativeMethods of Collecting Information on Technological Process of Railway Stationen
dc.typeArticleen
Appears in Collections:Випуск 08 (ТСТП)
Статті НДЧ
Статті КІТ
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko.pdf301,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.