Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3498
Title: Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом
Other Titles: Повышение эффективности перевозок зерновых грузов железнодорожным транспортом
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Вернигора, Роман Віталійович
Рустамов, Рустам Ш.
Keywords: перевезення зернових вантажів
експорт зерна
логістика
маршрутизація перевезень
перевозка зерновых грузов
экспорт зерна
логистика
маршрутизация перевозок
transportation of grain cargoes
grain exports
logistics
traffic routing
НДЧ
КУЕР
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: ТОВ "Цифрова типографія, Харків
Citation: Козаченко, Д. М. Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Р. Ш. Рустамов // Українські залізниці. – 2014. – № 7 (13). – С. 56–59.
Abstract: UK: Проблема вдосконалення організації перевезень зернових вантажів уже не перший рік викликає запеклу дискусію між аграріями та перевізниками в Україні. Важливою запорукою успіху вітчизняних товарів є зменшення логістичних витрат, що вимагає узгодження дій вантажовідправників, перевізників, морських портів та інших учасників перевізного процесу впродовж усього логістичного ланцюга.
RU: Проблема совершенствования организации перевозок зерновых грузов уже не первый год вызывает ожесточенную дискуссию между аграриями и перевозчиками в Украине. Важным залогом успеха отечественных товаров является уменьшение логистических затрат, что требует согласования действий грузоотправителей, перевозчиков, морских портов и других участников перевозочного процесса на протяжении всей логистической цепи.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; Р. Рустамов: ORCID 0000-0002-5860-1840
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3498
ISSN: 2311-1380
Appears in Collections:Статті НДЧ
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko.pdf427,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.