Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3492
Title: Аналіз впливу спеціалізації сортувальних колій на показники процесу розформування составів
Other Titles: Анализ специализации сортировочных путей на показатели процесса расформирования составов
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Березовий, Микола Іванович
Таранець, Ольга Ігорівна
Keywords: сортувальна колія
стрілка
відчеп
гальмування
розформування составів
імітаційне моделювання
сортировочный путь
стрелка
отцеп
торможение
расформирование составов
имитационное моделирование
sorting tracks
switch point
cut
braking
breaking up of trains
simulation
КСВ
КУЕР
НДЧ
Issue Date: 2006
Publisher: ЧП «Технологический Центр», Харьков
Citation: Козаченко, Д. М. Аналіз впливу спеціалізації сортувальних колій на показники процесу розформування составів / Д. М. Козаченко, М. І. Березовий, О. І. Таранець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – T. 6, № 2 (24). – С. 6–9.
Abstract: UK: На підставі імітаційного моделювання процесу розформування потоку составів виконано дослідження впливу спеціалізації сортувальних колій на величину розділових інтервалів на стрілках та енергетичних витрат, що пов’язані з гальмуванням відчепів в процесі скочування.
RU: На основании имитационного моделирования процесса расформирования потока составов выполнено исследование влияния специализации сортировочных путей на величину разделительных интервалов на стрелках и энергетических затрат, связанных с торможением отцепов в процессе скатывания.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3492
ISSN: 1729-3774 (print)
1729-4061 (on-line)
Appears in Collections:Статті НДЧ
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko_Berezoviy.pdf376,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.