Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3481
Title: Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві
Other Titles: Технология эффективной очистки и пути утилизации балластного щебня в транспортном строительстве
Technology of Effective Cleaning and Ways Disposal of Waste Ballast Rubble in Transport Construction
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Краснюк, Андрій Віталійович
Заяць, Юрій Львович
Громова, Олена В'ячеславівна
Keywords: баластний щебінь
утилізація
відпрацьований баластний щебінь
очищення баластного щебеню
транспортне будівництво
балластный щебень
утилизация
отработанный балластный щебень
очистка балластного щебня
транспортное строительство
ballast rubble
recycling
waste ballast rubble
crushed stone ballast cleaning
transportation construction
КУПББМ
КГ
КБЖД
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Технологія ефективного очищення та шляхи утилізації відпрацьованого баластного щебеню у транспортному будівництві / О. М. Пшінько, А. В. Краснюк, Ю. Л. Заяць, О. В. Громова // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 75–81. – DOI: 10.15802/bttrp2013/26647.
Abstract: UK: Мета. На залізницях України існує проблема ефективного очищення баластного щебеню від мазутовміщуючих речовин. Методика. Проаналізувати сучасний стан питання очищення баластного щебеню на залізницях України. Визначити шляхи підвищення ефективності очищення та можливість утилізації баластного щебеню у транспортному будівництві. Результати. При звичайному механічному очищенні баластного щебеню, що застосовується при поточному утриманні колії, не вирішується проблема видалення мазутовміщуючих речовин з поверхні щебеню, що сприяє злипанню та зменшенню жорсткості баластної призми. Наукова новизна. Запропоновано ефективний спосіб доочищення баластного щебеню водяним паром на мобільному обладнанні і подальше його використання у транспортному будівництві. Практична значимість. За результатами досліджень і впровадження розробки на залізничній колії стане можливим отримати економічний ефект від повторного використання баластного матеріалу, від зменшення трудомісткості, енергомісткості і вартості поточного утримання залізничної колії, а також вирішити екологічну проблему нагромадження сипких відходів баластного матеріалу, шляхом використання дрібних фракцій баласту у дорожньому будівництві (виготовлення асфальтобетону, основу під дорожнє покриття тощо).
RU: Цель. На железных дорогах Украины существует проблема эффективной очистки балластного щебня от мазутосодержащих веществ. Методика. Проанализировать современное состояние вопроса очистки балластного щебня на железных дорогах Украины. Определить пути повышения эффективности очистки и возможность утилизации балластного щебня в транспортном строительстве. Результаты. При обычной механической очистке балластного щебня, который применяется при текущем содержании пути, не решается проблема удаления мазутосодержащих веществ с поверхности щебня, что способствует слипанию и уменьшению жесткости балластной призмы. Научная новизна. Предложен эффективный способ доочистки балластного щебня водным паром на мобильном оборудовании и дальнейшее его использование в транспортном строительстве. Практическая значимость. По результатам исследований и внедрения разработки на железнодорожном пути станет возможным получить экономический эффект от повторного использования балластного материала, от уменьшения трудоемкости, энергоемкости и стоимости текущего содержания железнодорожного пути, а также решить экологическую проблему накопления сыпучих отходов балластного материала, путем использование мелких фракций балласта в дорожном строительстве (изготовление асфальтобетона, основы под дорожное покрытие и т.п.).
EN: Purpose. The railways of Ukraine there is the problem of efficient ballast cleaning rubble from oils containing substances. Methodology. Analyze the present state of cleaning ballast rubble on the railways of Ukraine. Identify ways to improve the cleaning efficiency and the possibility of recycling the ballast rubble in transport construction. Findings. The usual mechanical cleaning of ballast rubble, which is used in the current contents of the way, do not solve the problem of removing substances from the surface oils containing rubble that promotes adhesion and a decrease in the stiffness of ballast prizm. Originality. An effective way to posttreatment ballast rubble water steam on mobile equipment and its further use in transport construction. Practical value. According to the research and implementation of the development on the railway line will be possible to receive economic benefit from reuse of ballast material, from reducing the complexity, cost and power consumption of the current contents of the railway line, as well as to solve the environmental problem of waste accumulation of loose ballast the material by using ballast fines in transportation construction (making bituminous concrete, bases under the road surface, etc.).
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970, А. Краснюк: ORCID 0000-0002-1400-9992, Ю. Заяць: ORCID 0000-0002-9213-1790, О. Громова: ORCID 0000-0002-5149-4165
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3481
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26647
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/26647/24073
ISSN: 2227-1252
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2013/26647
Appears in Collections:Статті КГ
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Статті КБЖД
Випуск 04 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10psgro.unlocked.pdf296,62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.