Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3461
Title: Удосконалення конструкції розсувних колісних пар (препринт)
Other Titles: Усовершенствования конструкций роздвижных колесных пар (препринт)
Modernization of Movable Mounted Wheels Construction (preprint)
Authors: Остапюк, Борис Ярославович
Пшінько, Олександр Миколайович
Мямлін, Сергій Віталійович
Савчук, Орест Макарович
Keywords: розсувні колісні пари
ширина колії
рухомий склад залізниць
інтермодальні перевезення
раздвижные колесные пары
ширина пути
подвижной состав железных дорог
интермодальные перевозки
movable mounted wheels
wide truck
rolling stock of railways
multimodal transportations
КВВГ
КУПББМ
Issue Date: 2014
Publisher: Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України, НДКТІ, Київ
Citation: Удосконалення конструкції розсувних колісних пар: [препринт] / Б. Я. Остапюк, О. М. Пшінько, С. В. Мямлін, О. М. Савчук // Залізничний транспорт України. – 2014. – №5 (108). – С. 31–35.
Abstract: UK: Безумовно, прискорення швидкості руху пасажирських поїздів сприятиме підвищенню ефективності залізничних перевезень, особливо у міждержавному сполученні. Але на шляху і підвищення швидкості руху, і інтеграції до єдиного європейського транспортного простору, стоїть велика проблема – різниця у розмірах ширини колії Європейських залізниць та залізниць СНД. Одним із напрямків розвитку інтеграційних процесів в галузі залізничного транспорту є створення та використання інтермодальних вагонів з розсувними колісними парами[1-8]. Тому тема дослідження, пов’язана із створенням сучасних та надійних конструкцій розсувних колісних пар, є вельми актуальною для залізничного транспорту України.
RU: Безусловно, ускорения скорости движения пассажирских поездов будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок, особенно в межгосударственном сообщении. Но на пути и повышение скорости движения, и интеграция в единое европейское транспортное пространство, стоит большая проблема - разница в размерах ширины колеи Европейских железных дорог и железных дорог СНГ. Одним из направлений развития интеграционных процессов в области железнодорожного транспорта является создание и использование интермодальных вагонов с раздвижными колесными парами [1-8]. Поэтому тема исследования, связана с созданием современных и надежных конструкций раздвижных колесных пар, является весьма актуальной для железнодорожного транспорта Украины.
EN: Speed-up of all-coach trains’ movement will increase of effectiveness of rail trasportations particular in interstate transportations. But the way of speed-up of rail movement and integration into Single European transport area there is a big problem it is differential between saze of wide truck of European railway and Independent States railways. One of way development of integrational phere of rail transport is create and use multimodal cars with movable mounted wheels [1-8]. That’s way subject of research is connected with creating modern and safe construction of movable mounted wheels. It’s very actual for Ukrainian railway transport.
Description: С. Мямлін: ORCID 0000-0002-7383-9304, О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3461
ISSN: 2311-4061 (Print)
Appears in Collections:Статті КВВГ
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdfпрепринт420,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.