Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3427
Title: Дослідження витрат на деповський ремонт пасажирських вагонів
Other Titles: Исследование расходов на деповской ремонт пассажирских вагонов
Investigation of Depot Repair of Carriage
Authors: Бараш, Юрій Савелійович
Поврозник, Л. З.
Keywords: ремонт
життєвий цикл
собівартість
витрати
пасажирський вагон
жизненный цикл
себестоимость
расходы
пассажирский вагон
repair
life cycle,
the cost price
expenses
the carriage
КОАІВ
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бараш, Ю. С. Дослідження витрат на деповський ремонт пасажирських вагонів / Ю. С. Бараш, Л. З. Поврозник // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. транс. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 2. – С. 5–10. – DOI: 10.15802/pte.v0i2.16735.
Abstract: UK: У роботі досліджено витрати під час деповського ремонту пасажирських вагонів та доцільність проведення даного виду ремонту чотири роки поспіль.
RU: В работе исследованы затраты при деповском ремонте пассажирских вагонов и целесообразность проведения данного вида ремонта четыре года подряд.
EN: В работе исследованы затраты при деповском ремонте пассажирских вагонов и целесообразность проведения данного вида ремонта четыре года подряд.
Description: Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3427
http://pte.diit.edu.ua/article/view/16735/14240
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/16735
ISSN: 2309-82IX (Print)
2310-2438 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i2.16735
Appears in Collections:Статті КОіО ДІІТ
Випуск 02 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barash.pdf891,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.