Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3416
Title: Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті
Other Titles: Последовательность и этапность проведения реформ на железнодорожном транспорте
Sequence and Phasing of the Reforms in Railway Transport
Authors: Марценюк, Лариса Володимирівна
Марценюк, Лариса Владимировна
Martsenyuk, Larisa V.
Martseniuk, Larysa V.
Keywords: реформування
залізничний транспорт
організаційно-правова форма
реформирование
железнодорожный транспорт
организационно-правовая форма
reforming
railway transportation
the organizational-legal form
КЕМ
Issue Date: 2011
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: У статті розглянуто три основні етапи реформування залізничного транспорту України. Вважається, що така організаційно-правова форма, як акціонерна компанія, на відміну від холдингової та моделі розділення, має організаційну структуру, що потребує значно менше змін у ході реформування існуючої структури управління та забезпечує послідовний перехід між ними.
RU: В статье рассмотрены три основные этапа реформирования железнодорожного транспорта Украины. Считается, что такая организационно-правовая форма, как акционерная компания, в отличие от холдинговой компании и модели разделения, имеет такую организационную структуру, которая требует значительно меньше изменений в ходе реформирования существующей структуры управления и обеспечивает последовательный переход между ними.
EN: The article describes the three main stages reformation of the railway transport in Ukraine. The author came to the conclusion that joint-stock company most effectively variant of reformation.
Description: Марценюк, Л. В. Послідовність та етапність проведення реформ на залізничному транспорті / Л. В. Марценюк // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2011. — Вип. 1. — С. 88—95.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3416
http://pte.diit.edu.ua/article/view/15565/13376
ISSN: 2310-2438
Appears in Collections:Статті КЕМ
Випуск 01 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martsenyuk.pdf223,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.