Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3351
Title: Дослідження ефективності методу регенеративного аналізу при ергатичному моделюванні роботи залізничних станцій
Other Titles: Исследование эффективности метода регенеративного анализа при ергатическом моделировании работы железнодорожной станции
Investigation of the Efficiency Regenerative Method of Analysis at the Ergatic Simulation of Train Station
Authors: Малашкін, Вячеслав Віталійович
Вернигора, Роман Віталійович
Березовий, Микола Іванович
Keywords: залізнична станція
ергатичне моделювання
регенеративний аналіз
железнодорожная станция
эргатическое моделирование
регенеративный анализ
train station
ergatic simulation
regenerative analysis
КСВ
Гірковипробувальна ГНДЛ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Малашкін, В. В. Дослідження ефективності методу регенеративного аналізу при ергатичному моделюванні роботи залізничних станцій / В. В. Малашкін, Р. В. Вернигора, М. І. Березовий // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 41–44. – DOI: 10.15802/tstt2013/19276.
Abstract: UK: В статті розглянуті основні принципи методу регенеративного аналізу та наведено результати дослідження його ефективності при ергатичному моделюванні залізничних станцій. Використання регенеративного аналізу в ергатичних моделях станцій дозволяє суттєво скоротити тривалість процесу моделювання.
RU: В статье рассмотрены основные принципы метода регенеративного анализа, а также приведены результаты исследования его эффективности при эргатическом моделировании железнодорожных станций. Использование метода регенеративного анализа в эргатических моделях станций позволит существенно сократить продолжительность процесса моделирования.
EN: The article describes the main principles of the method of regenerative analysis. Proposed the use of a regenerative method of analysis in terms ergatic simulation of railway stations, which would reduce the simulation period, and its efficiency is investigated.
Description: В. Малашкин: ORCID 0000-0002-5650-1571; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737
URI: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/19276/16885
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3351
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/19276
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2013/19276
Appears in Collections:Випуск 05 (ТСТП)
Статті КТВ
Статті "Гірковипробувальна ГНДЛ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malashkin.pdf307,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.