Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3319
Title: Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках
Other Titles: Исследование параметров вагонопотоков, расформируемых на сортировочных горках
Study Parameters Wagon Traffic, Which Breaked on Sorting Humps
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Березовий, Микола Іванович
Болвановська, Тетяна Валентинівна
Keywords: сортувальні гірки
параметри вагонопотоків
розділення відчепів
швидкість підходу
сортировочные горки
параметры вагонопотоков
разделение отцепов
скорость подхода
sorting hump
options wagon traffic
separation unhook
the speed of approach
КУЕР
КСВ
НДЧ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Козаченко, Д. М. Дослідження параметрів вагонопотоків, що розформовуються на сортувальних гірках / Д. М. Козаченко, М. І. Березовый, Т. В. Болвановська // Транспортні системи та технології перевезення : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 44–48. – DOI: 10.15802/tstt2012/17126.
Abstract: UKR: В статті виконано дослідження параметрів вагонопотоків, що надходять в розформування на сортувальні станції. Виявлено статистичні залежності у вагонопотоках, що дозволяють спростити розв’язання задачі автоматизації регулювання швидкості скочування.
RUS: В статье выполнено исследование параметров вагонопотоков, поступающих в расформирование на сортировочные станции. Выявлены статистические зависимости в вагонопотоках, которые позволят упростить решение задачи автоматизации регулирования скорости скатывания.
ENG: In this paper we have investigated the parameters of wagon traffic entering the disbanding marshalling yards. A statistically based in wagon that will simplify the automation solution variable speed rolling.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; М. Березовый: ORCID 0000-0001-6774-6737; Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524
URI: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17126/14787
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3319
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17126
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2012/17126
Appears in Collections:Випуск 04 (ТСТП)
Статті НДЧ
Статті КТВ
Статті КУЕР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14787.pdf1,77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.