Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3314
Title: Дослідження процесу просування іновагонів мережею Львівської залізниці
Other Titles: Исследование процесса продвижения иновагонов сетью Львовской железной дороги
Study of Promotion Foreign Owners Cars Networks LDZ
Authors: Германюк, Юлія Миколаївна
Нестеренко, О. В.
Keywords: іновагони
транзит
модель мережі
вагонопотоки
иновагоны
транзит
модель
вагонопотоки
foreign owners cars
transit network model
car traffic
КТТ (ЛФ)
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Германюк, Ю. М. Дослідження процесу просування іновагонів мережею Львівської залізниці / Ю. М. Германюк, О. В. Нестеренко // Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4. – С. 30–34. – DOI: 10.15802/tstt2012/171232012/17123.
Abstract: UK: У даній роботі розглянутий процес слідування транзитних іновагонів мережею Львівської залізниці з метою розробки пропозицій по зменшенню тривалості перебування іновагонів на даній мережі.
RU: В данной работе рассмотрен процесс следования транзитных иновагонов сетью Львовской железной дороги с целью разработки предложений по уменьшению длительности пребывания иновагонов на данной сети.
EN: In this paper we consider the process of following the transit of foreign owners cars Lviv railway network to develop proposals to reduce the length of stay of foreign owners cars on the network.
Description: Ю. Германюк: ORCID 0000-0002-4905-8313
URI: http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17123/14784
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3314
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/17123
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2012/17123
Appears in Collections:Випуск 04 (ТСТП)
Статті КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14784.pdf631,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.