Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3270
Title: Репозитарії ВНЗ, електронні журнали, електронні бібліотеки — створення, використання, інтеграція в міжнародний науковий інфопростір (презентація)
Other Titles: Репозитарии вузов, электронные журналы, электронные библиотеки — создание, использование, интеграция в международное научное инфопространство (презентация)
Repositories of Universities, Electronic Journals, Electronic Libraries – the Creation, Use, Integration into the International Scientific Infospace (presentation)
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Keywords: бібліотеки ВНЗ
цифрові послуги
інституційний репозитарій
електронні журнали
інтеграція наукових публікацій
міжнародні бази даних
інфометрія
наукові комунікації
библиотеки вузов
цифровые услуги
институциональный репозитарий
электронные журналы
интеграция научных публикаций
международные базы данных
инфометрия
информетрия
научные коммуникации
libraries of universities
digital services
institutional repository
electronic journals
e-journals
integration of scientific papers
international database
informetrics
scientific communications
НТБ
Issue Date: 27-Nov-2014
Publisher: ДНУЗТ
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, Дніпропетровськ
Citation: Колесникова, Т. О. Репозитарії ВНЗ, електронні журнали, електронні бібліотеки — створення, використання, інтеграція в міжнародний науковий інфопростір : [презентация]: матеріали міжрегіонального наук.-практ. семінару, 27. 11. 2014 р. / Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. – Дніпропетровськ, 2014.
Abstract: UK: Сьогодні роль бібліотек ВНЗ в реалізації цифрових ініціатив наукової комунікації є надзвичайно активною, своєчасною та продуктивною. Нові цифрові послуги бібліотек вишів сприяють підвищенню значущості українських наукових періодичних видань та закріпленню авторитету української науки у світі.
RU: Сегодня роль библиотек вузов в реализации цифровых инициатив научной коммуникации является чрезвычайно активной, своевременной и продуктивной. Новые цифровые услуги библиотек вузов способствуют повышению значимости украинских научных периодических изданий и закреплению авторитета украинской науки в мире.
EN: Nowadays the role of libraries of universities in the implementation of digital initiatives in the scientific communication is extremely active, timely and efficient. The new digital library services of universities contribute to the enhancement of Ukrainian scientific periodicals and consolidate the authority of the Ukrainian science in the world
Description: T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3270
Appears in Collections:Презентації НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T.Kolesnykova. Seminar in DNURT-2014.pptpresentation2,45 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.