Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3166
Title: Формування раціональних потоків поїздів на мережі залізниць
Other Titles: Формирование рациональных потоков поездов на сети железных дорог
Rational Trainflow Formation on the Railway Network
Authors: Чибісов, Юрій Віталійович
Keywords: залізнична мережа
потік поїздів
математична модель
раціональний розподіл
векторна оптимізація
железнодорожная сеть
поток поездов
математическая модель
рациональное распределение
векторная оптимизация
railway network
train flow
mathematical model
rational distribution
vector optimization
КСВ
Issue Date: 2013
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чибісов, Ю. В. Формування раціональних потоків поїздів на мережі залізниць : [препринт] / Ю. В. Чибісов // Вісник Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту». – Харків, 2013. – Вип. 56. – С. 66–76.
Чибісов Ю. В. Формування раціональних потоків поїздів на мережі залізниць. Вісник Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту». Харків, 2013. Вип. 56. С. 66–76.
Abstract: UK: У даній статті запропонована математична модель раціонального розподілу поїздопотоків по залізничній мережі. Основна мета досліджень – розробка алгоритму формування напрямків поїздопотоків по найкоротшому шляху мережі залізниць, що забезпечить мінімальні витрати енергоресурсів на просування поїздів. Розподіл потоків по мережі виконано за допомогою теорії графів. В якості критерію оптимальності обрано мінімум поїздо-кілометрів пробігу.
RU: В данной статье предложена математическая модель рационального распределения поездопотоков по железнодорожной сети. Основная цель исследований – разработка алгоритма формирования направлений поездопотоков по кратчайшему пути сети железных дорог, что обеспечит минимальные расходы энергоресурсов на продвижение поездов. Распределение потоков по сети выполнено с помощью теории графов. В качестве критерия оптимальности выбран минимум поездо-километров пробега.
EN: Mathematical model of the rational trainflow distribution on the rail network was offered in this article. The main purpose of research work is development of the algorithm which will help to make the shortest paths of the trainflows, which will provide a minimum expenditure of energy resources to the promotion of trains. The trainflows distribution on the network was made with the help of the graph theory. The minimum of the train-kilometers was chosen as the optimality criterion.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3166
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7778
Appears in Collections:Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_Чибисов 21 НТУ ХПИ.pdfпрепринт194,09 kBAdobe PDFView/Open
Chibisov.pdf679,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.