Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/313
Title: Аналіз поперечних коливань колеса відносно рейки з відеозаписів
Other Titles: Анализ поперечных колебаний колеса относительно рельса из видеозаписей
Analysis of Lateral Vibration of the Wheel Relative to the Rail with Video
Authors: Мельничук, Василь Олексійович
Савчук, Орест Макарович
Грічаний, Микола Андрійович
Хоменко, Ірина Юріївна
Keywords: колесо
вагон
обід
сплайн-функція
обод
сплайн-функция
wheel
wagon
rim
spline function
КВВГ
Issue Date: 2010
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Аналіз поперечних коливань колеса відносно рейки з відеозаписів / В. О. Мельничук, О. М. Савчук [и др.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 32. – С. 143–146. – DOI: 10.15802/stp2010/13350.
Abstract: UK: У статті аналізуються відеозаписи руху колеса по рейковій колії, зроблені під час динамічних випробувань вагонів. Обробка включає в себе фіксацію положень обода колеса відносно рейки, побудову сплайн-функції переміщень та її частотної характеристики. Метою аналізу є визначити наявність гармонійних складових у поперечних переміщеннях колеса.
RU: В статье анализируются видеозаписи движения колеса по рельсовой колее, сделанные во время динамических испытаний вагонов. Обработка включает в себя фиксацию положений обода колеса относительно рельса, построение сплайн-функции перемещений и её частотной характеристики. Цель анализа — выявить наличие гармонических составляющих в поперечных перемещениях колеса.
EN: In the article the videotape recordings of wheel motion on rail track, done during the dynamic tests of carriages, are analyzed. The treatment includes fixing of wheel rim positions in relation to a rail, construction of the spline function of displacement and its frequency description. The purpose of analysis is to determine the presence of harmonic components in the transversal wheel displacements.
Description: I. Хоменко: ORCID 0000-0002-1026-2720, М. Грічаний: 0000-0002-7499-471X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/313
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13350/11166
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13350
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2010/13350
Appears in Collections:Статті КВВГ
Випуск 32

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101mshkh.pdf922,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.