Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2958
Title: Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів
Other Titles: Исследование напряженно-деформированного состояния обработки перегонного тоннеля с учетом технологических процессов
Authors: Тютькін, Олексій Леонідович
Тютькин, Алексей Леонидович
Tiutkin, Oleksii L.
Tjutkin, Oleksii L.
Tutkin, Aleksey L.
Tyutkіn, Oleksii L.
Keywords: гідравлічний циліндр
перегінний тунель
щит
гидравлический цилиндр
перегонный тоннель
hydraulic cylinder
wayside
heading machine
КТОФ
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Тютькін, О. Л. Дослідження напружено-деформованого стану обробки перегінного тунелю із урахуванням технологічних процесів / О. Л. Тютькін // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 20. – С. 169–173.
Abstract: UK: В статті наведені результати математичного моделювання процесу монтажу збірної оправи при щитовій проходці. Розроблена скінченно-елементна модель перегінного тунелю, в якій можливо відтворити вплив гідравлічних циліндрів щита на оправу та проаналізовано результати моделювання такого випадку.
RU: В статье приведены результаты математического моделирования процесса монтажа сборной обделки при щитовой проходке. Разработана конечно-элементная модель перегонного тоннеля, в которой возможно отобразить влияние гидравлических цилиндров щита на обделку и проанализированы результаты моделирования такого случая.
EN: The results of mathematical simulation for process of assembling the sectional casing during heading works are presented in the paper. The finite-element model of wayside is developed, in which it is possible to represent the influence of hydraulic cylinders of a heading machine on the casing and the results of simulation of such a case are analysed.
Description: О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2958
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17379/15069
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17379
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті КТОФ
Випуск 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42.pdf1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.