Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2943
Title: Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів
Other Titles: Влияние повышения скорости движения поездов на расходы энергоресурсов
The Impact of the Increased Speed of Trains on Wasted Energy
Authors: Корженевич, Іван Петрович
Курган, Микола Борисович
Бараш, Юрій Савелійович
Курган, Дмитро Миколайович
Keywords: залізничний транспорт
швидкісний рух
витрати енергоресурсів
железнодорожный транспорт
высокоскоростное движение
расход энергоресурсов
railway transport
high-speed motion
consumption of power resources
КПБД
КЕМ
КККГ
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів / І. П. Корженевич, М. Б. Курган, Ю. С. Бараш, Д. М. Курган // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 20. – С. 233–239. – DOI: 10.15802/stp2008/17411.
Abstract: UK: Розглядається вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів.
RU: Рассматривается влияние повышения скорости движения поездов на расход энергоресурсов.
EN: Influence of the increase of train speed on the consumption of power resources is under consideration.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805; Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2943
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17411/15113
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17411
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2008/17411
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ
Статті КККГ
Випуск 20
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56.pdf432,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.