Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2911
Title: Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні
Other Titles: Устойчивое развитие транспорта и пассажирские перевозки в дальнем сообщении
Authors: Пшінько, Олександр Миколайович
Пшинько, Александр Николаевич
Pshinko, Aleksandr N.
Pshynko, Oleksandr M.
Бараш, Юрій Савелійович
Бараш, Юрий Савельевич
Barash, Yuriy S.
Верхоглядова, Наталя Ігорівна
Верхоглядова, Наталия Игоревна
Verkhohliadova, Natalia I.
Корженевич, Іван Петрович
Корженевич, Иван Петрович
Korzhenevych, Ivan P.
Логвиненко, Алла Володимирівна
Логвиненко, Алла Владимировна
Lohvynenko, Alla V.
Лобойко, Леонід Михайлович
Лобойко, Леонид Михайлович
Loboiko, Leonid M.
Keywords: стратегічний
стійкий
розвиток
стратегический
устойчивый
развитие
strategic
sustainable
development
КУПББМ
КОАІВ
КПБД
Issue Date: 2008
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальньому сполученні / О. М. Пшінько [та ін.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 22. – С. 254–257. УДК 656.224.073.46(063)
Abstract: UK: Розглядається модель основних факторів, які слід враховувати для стратегічного планування пасажирських перевезень у дальньому сполученні з позицій сталого розвитку.
RU: Рассматривается модель основных факторов, которые следует учитывать для стратегического планирования пассажирских перевозок в дальнем сообщении с позиций устойчивого развития.
EN: The model of basic factors, which should be taken into account for the strategic planning of far-distant passenger transportation, is considered from the positions of sustainable development.
Description: О. Пшінько: ORCID 0000-0002-1598-2970; Ю. Бараш: ORCID 0000-0001-5911-9805
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2911
http://stp.diit.edu.ua/article/view/15616/14409
http://stp.diit.edu.ua/article/view/15616
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)
Статті КПБД
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)
Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58.pdf245,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.