Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/29
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2008 рік
Authors: Попович, Інна Анатоліївна
Сущенко, Марина Василівна
Хорошилова, Надія Сергіївна
Юнаковська, Вікторія Вікторівна
Попович, Инна Анатольевна
Сущенко, Марина Васильевна
Хорошилова, Надежда Сергеевна
Юнаковская, Виктория Викторовна
Popovich, Inna A.
Sushchenko, Maryna V.
Khoroshylova, Nadiya S.
Yunakovska, Victoria V.
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
бібліографічні покажчики
библиографические указатели
Issue Date: 2009
Series/Report no.: ТР; 08
Abstract: Бібліографічний покажчик "Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В. А. Лазаряна" містить бібліографічні описи підручників, навчальних посібників, довідників, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2008 рік. Публікації згруповані за факультетами та кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал, розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику. Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/29
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TR08.RTF1 MBRTFView/Open
bibliographic index.pdf830,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.