Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
Title: Ющенко Микола Романович : біобібліографічний покажчик
Other Titles: Ющенко Николай Романович : биобиблиографический указатель
Yushchenko Mykola Romanovych : Biobibliographic Index
Authors: Дорош, Андрій Сергійович
Демченко, Євген Борисович
Дронь, Марина Анатоліївна
Каіра, Анна Олегівна
Калашникова, Світлана В'ячеславівна
Попович, Інна Анатоліївна
Keywords: біобібліографічний покажчик
бібліографічний покажчик
бібліографія
сортувальний процес
станції та вузли
сортувальні гірки
Ющенко Микола Романович
біографія
биобиблиографический указатель
библиографический указатель
библиография
биография
сортировочный процесс
станции и узлы
сортировочные горки
Ющенко Николай Романович
biobibliographic index
bibliographic index
bibliography
biography
sorting process
railway stations and nodes
hump
Yushchenko Mykola Romanovych
Yushchenko Nikolay Romanovich
КСВ
Issue Date: 2014
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Ющенко Микола Романович : біобібліогр. покажч. / [уклад.: А. С. Дорош, Є. Б. Демченко, М. А. Дронь, А. О. Каіра, С. В. Калашникова, І. А. Попович] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2014. – 29 с.
Abstract: UK: Біобібліографічний покажчик присвячений науковим досягненням М. Р. Ющенка – доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника, талановитого педагога Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Коло наукових інтересів вченого – дослідження проблем сортувального процесу, теоретичні розробки основ ритмічної роботи станцій та вузлів промислових районів, розробки проектів великих сортувальних гірок на станціях. Покажчик містить: вступ, літературу про вченого, основні дати життя та наукової діяльності, хронологічний покажчик наукових праць за 1934-1989 роки, іменний покажчик, фотогалерею. Призначений для наукових співробітників, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться наукою в галузі залізничного транспорту.
RU: Биобиблиографический указатель посвящен научным достижением Н. Г. Ющенко - доктора технических наук, профессора, ведущего научного сотрудника, талантливого педагога Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Круг научных интересов ученого - исследование проблем сортировочного процесса, теоретические разработки основ ритмичной работы станций и узлов промышленных районов, разработки проектов крупных сортировочных горок на станциях. Указатель содержит: введение, литературу об ученом, основные даты жизни и научной деятельности, хронологический указатель научных работ за 1934-1989 годы, именной указатель, фотогалерею. Предназначен для научных сотрудников, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а также всех, кто интересуется наукой в области железнодорожного транспорта.
Description: А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-674; М. Дронь: ORCID 0000-0001-9881-9521
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2753
Other Identifiers: УДК 001(092):656.21.
Appears in Collections:Серія «Професори ДІІТу»
Бібліографічні покажчики
Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yushchenko.pdf3,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.