Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2736
Title: Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100
Other Titles: Улучшение динамики пустых вагонов на тележках модели 18-100
The Improvement of the Dynamics of Empty Cars on Trucks 18-100 Model
Authors: Савчук, Орест Макарович
Шатунов, Олександр Васильович
Рейдемейстер, Олексій Геннадійович
Грічаний, Микола Андрійович
Луханін, Микола Іванович
Keywords: візок
вагон
клин’я
тележка
клинья
cart
carriage
wedges
КВВГ
Issue Date: 2007
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Покращення динаміки порожніх вагонів на візках моделі 18-100 / О. М. Савчук, О. В. Шатунов, О. Г. Рейдемейстер, М. А. Грічаний [та ін.] // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 18. – С. 137–142. – DOI: 10.15802/stp2007/17478.
Abstract: UK: Представлено нову схему ресорного комплекту вантажного візка 18-100 із застосуванням трикомпонентних клинів і підпружинених ковзунів, а також наведений аналіз результатів лабораторних і поїзних динамічних випробувань різних типів вантажних вагонів, обладнаних за цією новою схемою.
RU: Представлена новая схема рессорного комплекта грузовой тележки 18-100 с применением трехкомпонентных клиньев и подпружиненных скользунов, а также приведен анализ результатов лабораторных и поездных динамических испытаний разных типов грузовых вагонов, оборудованных по этой новой схеме.
EN: A new chart of springing complete set of freight light cart is represented 18-100 with the use of three-component wedges and subspringy skol'zunov, and also the analysis of results of alpha and train dynamic tests of different types of freight carriages of equipped on this new chart is resulted.
Description: О. Рейдемейстер: ORCID 0000-0001-7490-7180, О. Шатунов ORCID 0000-0002-1115-0093, М. Грічаний: 0000-0002-7499-471X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2736
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17478/15180
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17478
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2007/17478
Appears in Collections:Випуск 18
Статті КВВГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.