Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2674
Title: Stability Issues of the Continuous Welded Rail Track on the Concrete Sleepers on the Curves with Radius R ≤ 300 m
Other Titles: Вирішення питань впровадження конструкції безстикової колії на залізобетонних шпалах в кривих радіусом R≤300 м
Решение вопросов внедрения конструкции бесстыкового пути на железобетонных шпалах в кривых радиусом R≤300 м
Authors: Rybkin, Viktor V.
Nastechyk, Mykola P.
Nastechik, Nicolai P.
Marcul, Ruslan V.
Keywords: continuous welded rail (CWR) track
track configuration
stability
sharp curves
anchor sleepers
безстикова колія температуро напруженого типу
стабілізація
ланкова колія
криві ділянки
криві малого радіуса
бесстыковый путь температурно напряженного типа
стабилизация
стыковой путь
кривые участки
кривые малого радиуса
КККГ
Issue Date: 2013
Publisher: Sciences in Cold and Arid Regions
Citation: Rybkin V. V. Stability Issues of the Continuous Welded Rail Track on the Concrete Sleepers on the Curves with Radius R≤300 m.: [Препринт] / V. V. Rybkin, N. P. Nastechik, R. V. Marcul // Sciences in Cold and Arid Regions. – 2013. – DOI: 10.3724/SP.J.1226.-2013.00654.
Abstract: EN: This paper describes the economic and technological benefits of installing continuous welded rail (CWR) track on sharp (radius ≤300 m) railway curves. A new form of prestressed concrete sleepers developed by the V. Lazaryan Dnipropetrovsk National University of Railway Transport is shown to improve the lateral shift resistance of CWR track in sharp curves and the use of anchor sleepers on tangents is shown to make it possible to lower the fastening temperature of the CWR track in order to increase the rail lifespan.
UK: В колійному господарстві за останні десятиліття значно розширився полігон укладання попередньо-напружених залізобетонних шпал по багатьох причинах. Основними з причин є дефіцит дерев'яних шпал, їх дороговизна і низький строк служби у зв’язку із частими перешивками колії в кривих ділянках , що в цілому знижує їх термін служби, який складає в кривих ділянках, радіусом R≤300 м всього 8 років. Це в 5 раз менше ніж строк служби залізобетонних шпал. Однак в кривих R≤300 м під дією рухомого складу, відбувається інтенсивне накопичення залишкових деформацій, із-за чого виникають порушення геометрії колії в плані, а також знижується стійкість рейкошпальної решітки в поперечній горизонтальній площині. Для усунення цих недоліків колії, особливо в кривих R≤300 м, дана робота присвячена вирішенню питань геометрії та стійкості колії в поперечній горизонтальній площині, що в подальшому дозволить укладання конструкції безстикової колії температурно-напруженого типу в криві малого радіуса. Це в спою чергу продовжить термін служби зовнішньої нитки кривої – як головного елемента колії, яка на даний час інтенсивно зношується і виходить з ладу швидше ніж рейки внутрішньої нитки кривої.
RU: В путевом хозяйстве за последние десятилетия значительно расширился полигон укладки предварительно-напряженных железобетонных шпал по многим причинам. Основные из них - дефицит деревянных шпал, их высокая стоимость и короткий срок службы в связи с частыми перешивками пути в кривых участках, что в целом снижает их срок службы, который составляет в кривых участках радиусом R≤300 м всего 8 лет. Это в 5 раз меньше чем срок службы железобетонных шпал. В кривых R≤300 м под действием подвижного состава, происходит интенсивное накопление остаточных деформаций, из-за чего возникают нарушения геометрии пути в плане, а также снижается стойкость рельсошпальной решетки в поперечной горизонтальной плоскости. Данная работа посвящена решению вопросов геометрии и стойкости пути в поперечной горизонтальной плоскости, что в дальнейшем позволит укладку конструкции бесстыкового пути температурно-напряженного типа в кривые малого радиуса.
Description: М. Nastechyk: ORCID 0000-0002-4178-6092, R. Marcul: ORCID 0000-0002-7630-8963
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2674
Other Identifiers: DOI: 10.3724/SP.J.1226.-2013.00654
Appears in Collections:Статті КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rybkin1.pdf325,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.