Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2671
Title: Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми (препринт)
Other Titles: Детская беспризорность в Украине в 1920-х-первой половине 1930-х гг.: историография проблемы (препринт)
Authors: Паращевіна, Ольга Степанівна
Keywords: історіографія
дитяча безпритульність
наукові історичні школи
методологія історичних досліджень
соціальні процеси
историография
детская беспризорность
научные исторические школы
методология исторических исследований
социальные процессы
historiography
street children
scientific historical school
methodology of historical research
social processes
КФС
Issue Date: 2013
Publisher: Роял Принт, Дніпропетровськ
Citation: Паращевіна, О. С. Дитяча безпритульність в Україні в 1920-х – першій половині 1930-х рр.: історіографія проблеми : [препринт] / О. С. Паращевіна // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 29-30 листоп. 2013 р. – Дніпропетровськ : Роял Принт, 2013. – Ч. 2. – С. 39–41.
Abstract: UK: Історіографію проблеми дитячої безпритульності можна умовно поділити на чотири самостійні періоди, котрі базуються на сучасних наукових підходах до періодизації історіографії політичних та соціально-економічних процесів в УСРР. Перший охоплює час від початку 1920-х до кінця 1930-х рр., другий – з початку 40- х до середини 80-х рр. ХХ ст., третій з другої половини 1980-х до здобуття Україною незалежності і четвертий – з 1991р. - до сьогодення.
RU: Историографию проблемы детской беспризорности можно условно разделить на четыре самостоятельных периода, которые базируются на современных подходах к периодизации историографии политических и социально-экономических процессов в УССР. Первый охватывает время от начала 1920-х до конца 1930-х гг., второй – с начала 40-х до середины 80- х гг. ХХ столетия, третий со второй половины 1980-х гг. до получения независимости Украины и четвертый – с 1991 г. – до сегодняшнего дня.
Description: О. Паращевіна: ORCID 0000-0001-5058-2019
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2671
Appears in Collections:Статті КФС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paraschevina 4.pdfпрепринт130,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.