Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2670
Title: Духовно-християнська традиція в філософії Г. Сковороди (препринт)
Other Titles: Духовно-христианская традиция в философии Г. Сковороды (препринт)
Authors: Паращевіна, Ольга Степанівна
Keywords: принцип самопізнання
філософія серця
сенс життя
пантеїзм
духовна сутність людини
ідеал людського щастя
принцип "нерівної рівності"
принцип самопознания
философия сердца
смысл жизни
пантеизм
духовная сущность человека
идеал человеческого счастья
принцип «неравного равенства»
the principle of self-knowledge
philosophy of the heart
the meaning of life
pantheism
the spiritual essence of man
the ideal of human happiness
the principle of "unequal equality"
КФС
Issue Date: 2014
Publisher: Майдан, Сковородинівка–Харків
Citation: Паращевіна, О. С. Духовно-християнська традиція в філософії Г. Сковороди : [препринт] / О. С. Паращевіна // Філософія і богослов’я: на шляху діалогу : Матеріали ХХІ Харківських міжнародних сковородинівських читань, приурочених до 1025-річчя Хрещення Русі (ОКЗ «НЛММ Г. С. Сковороди», 26–27 вересня 2013 року). – Сковородинівка – Харків : Майдан, 2014. – С. 284–295.
Abstract: UK: В репрезентованій статті представлений біглий аналіз поглядів відомого українського філософа Г. С. Сковороди щодо духовного буття людства та трактування ним християнської традиції: Біблії як одного із трьох світів, ідеал людського щастя через самопізнання в собі Бога, сенс життя та смерті та принцип «нерівної рівності».
RU: В представленной статье дан беглый анализ взглядов известного украинского философа Г. С. Сковороды на духовное бытие человечества и трактовку ним христианской традиции: Библии как одного из трех миров, идеал человеческого счастья через самопознание в себе Бога, смысл жизни и смерти и принцип «неравного равенства».
Description: О. Паращевіна: ORCID 0000-0001-5058-2019
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2670
Appears in Collections:Статті КФС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paraschevina 3.pdfпрепринт135,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.