Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2668
Title: Дитяча безпритульність як віддзеркалення історичних процесів України на початку 1920-х років
Other Titles: Детская беспризорность как отображение исторических процессов в Украине в начале 1920-х годов
Authors: Паращевіна, Ольга Степанівна
Паращевина, Ольга Степановна
Paraschevina, Olga S.
Keywords: дитяча безпритульність
історія повсякденності
соціум
соціальні аномалії
детская беспризорность
история повседневности
социум
социальные аномалии
street children
history of everyday life
socium
social abnormalities
КФС
Issue Date: 2013
Publisher: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції
Abstract: UK: Яскравим віддзеркаленням повсякденного життя українського суспільства 1920-років було життя і побут безпритульних дітей. Дві кровопролитні війни призвели територію України до повного розвалу і розрухи, забрали 1,5 мільйона життів, залишивши на призволяще 250 круглих сиріт, які жили і виживали як могли в перипетіях повсякденного життя.
RU: Ярким примером отображения повседневной жизни украинского общества 1920-х годов была жизнь и быт беспризорных детей. Две кровопролитные войны привели территорию Украины к полному разрушению и разрухе, забрали 1,5 миллиона жизней, оставили на произвол 250 тысяч круглых сирот, которые жили и выживали как могли в перипетиях повседневной жизни.
Description: Паращевіна О. С. Дитяча безпритульність як віддзеркалення історичних процесів України на початку 1920-х років: [Препринт] / О. С. Паращевіна // Науковий діалог «Схід-Захід» : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Бахчисарай, 12 жовт. 2013 р.) / Придніпр. наук. центр НАН України і МОН України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Бахчисарай ; Днепропетровск, 2013. - Ч. 3. - С. 144-147.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2668
Appears in Collections:Статті КФС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Paraschevina 2.pdf123,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.