Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2616
Title: Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою
Other Titles: Квантово-механический подход для расчета модуля Юнга для металлов с кубической решеткой
A Quantum-Mechanical Approach to Calculate the Young's Modulus of Metals with a Cubic Lattice
Authors: Штапенко, Едуард Пилипович
Заблудовський, Володимир Олександрович
Воронков, Євген Олегович
Дудкіна, Валентина Василівна
Keywords: модуль Юнга
квантово-механічний підхід
енергія кристалічної решітки
теорія функціонала густини
квантово-механический подход
энергия кристаллической решетки
теория функционала плотности
Young's modulus
the quantum-mechanical approach
the energy of the crystal lattice
of density functional theory
КФ
Issue Date: 2014
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
Citation: Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою / Е. П. Штапенко, В. О. Заблудовський, Є. О. Воронков, В. В. Дудкіна // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т. 15, № 1. – С. 34–38.
Abstract: UK: У статті запропонований квантово-механічний підхід для розрахунку модуля Юнга металів. Модуль Юнга визначається відношенням зміни повної енергії кристалічної решітки в певному кристалографічному напрямку до зміни об’єму в даному кристалографічному напрямку. Енергію кристалічної решітки знаходили в наближенні теорії функціонала густини (ТФГ). Знайдено модулі Юнга в різних кристалографічних напрямках для заліза з об'емноцентрованою решіткою, нікелю та міді з гранецентрованою кубічною решіткою. Проведено порівняння теоретичних значень модуля Юнга з експериментальними для електроосадження плівок цих металів.
RU: В статье предложен квантово-механический подход для расчета модуля Юнга металлов. Модуль Юнга определяется отношением изменения полной энергии кристаллической решетки в определенном кристаллографическом направлении к изменению объема в данном кристаллографическом направлении. Энергию кристаллической решетки находили в приближении теории функционала плотности (ТФГ). Найдены модули Юнга в разных кристаллографических направлениях для железа с объемноцентрованой решеткой, никелю и меди с гранецентрированной кубической решеткой. Проведено сравнение теоретических значений модуля Юнга с экспериментальными для электроосаждения пленок этих металлов.
EN: This paper proposes a quantum-mechanical approach to calculate the Young's modulus of metals. Young's modulus is determined by the ratio of change in the total energy of the crystal lattice in a particular crystallographic direction of change in the crystallographic direction. The energy of the crystal lattice are in approximation of density functional theory (DFT). Young's moduli are found in different crystallographic directions for iron grille with a body, nickel and copper with a face-centered cubic lattice. A comparison of the theoretical valuesof Young's modulus with experimental films electrodeposited for these metals.
Description: Е. Штапенко: ORCID 0000-0001-7046-3578; В. Заблудовський: ORCID 0000-0001-9930-2356; Є. Воронков: ORCID 0000-0003-4908-7496; В. Дудкіна: ORCID 0000-0001-6695-9810
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2616
Appears in Collections:Статті КФ ДІІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf140 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.