Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2561
Title: Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналитичних серверів АСК ВП УЗ
Other Titles: Принципы построения системы поддержки принятия решений и управления грузовыми перевозками на основе аналитическое серверов АСК ВП УЗ
The Support System Principles of Decision-Making and Management of Freight Railway Transport of Ukraine
Authors: Жуковицький, Ігор Володимирович
Скалозуб, Владислав Васильович
Устенко, Андрій Борисович
Keywords: вантажні перевезення
персонал
аналітичний сервер
грузовые перевозки
аналитический сервер
freight transportations
personnel
analytical server
КЕОМ
КІТ
Issue Date: 2007
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, Дніпропетровськ
Citation: Жуковицький, І. В. Принципи побудови системи підтримки прийняття рішень і управління вантажними перевезеннями на основі аналітичних серверів АСК ВП УЗ / І. В. Жуковицький, В. В. Скалозуб, А. Б. Устенко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 17. – С. 28–34. – DOI: 10.15802/stp2007/17549.
Abstract: UK: Запропоновано підхід і головні принципи щодо перетворення автоматизованих систем управління процесами вантажних перевезень у системи підтримки прийняття управлінських рішень персоналу з використанням відповідних сучасних засобів моделювання та оптимізації. Показано, що такі функції доцільно втілити в процесі розробки спеціальних підсистем АСК ВП УЗ – аналітичних серверів.
RU: Предложен подход и основные принципы преобразования автоматизированных систем управления процессами грузовых перевозок в системы поддержки принятия управленческих решений персонала с использованием современных средств моделирования и оптимизации. Показано, что такие функции целесообразно воплотить в специализированные подсистемы АСК ВП УЗ – аналитические серверы.
EN: Approach and main principles is offered in relation to transformation of the automated processes control systems of freight transportations in the systems of support of decision-making administrative personnel with the use of the proper modern facilities of design and optimization. It is rotined that it is expedient to incarnate such functions in the process of development of the special subsystems of АСК ВП УЗ – analytical servers.
Description: І. Жуковицький: ORCID 0000-0002-3491-5976; В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751; А. Устенко: ORCID 0000-0002-8677-4781
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2561
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17549/15288
http://stp.diit.edu.ua/article/view/17549
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2007/17549
Appears in Collections:Випуск 17
Статті КЕОМ
Статті КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdf265,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.