Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2351
Title: Прогнозування станів однотипного локомотивного парку (вл8) Придніпровської залізниці
Other Titles: Прогнозирование состояний однотипного локомотивного парка (ВЛ8) Приднепровской железной дороги
Authors: Лагута, Василь Васильович
Лагута, Василий Васильевич
Lahuta, Vasyl V.
Капіца, Михайло Іванович
Капица, Михаил Иванович
Kapitsa, Mykhaylo I.
Keywords: прогнозування стану
однотипний локомотивний парк
Придніпровська залізниця
прогнозирования состояния
однотипный локомотивный парк
Приднепровская железная дорога
predicting the state
locomotive fleet the same type of
Рrydniprovska railway
КАТЗ
КЛ
Issue Date: 2004
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Лагута, В. В. Прогнозування станів однотипного локомотивного парку (ВЛ8) Придніпровської залізниці / В. В. Лагута, М. І. Капіца // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 4. – С. 126–129.
Abstract: UA: У статті розглядається прогнозування стаціонарного режиму станів парку локомотивів ВЛ8 на підставі рівнянь Колмогорова теорії масового обслуговування та оптимізаційної задачі з використанням даних спостережень.
RU: В статье рассматривается прогнозирование стационарного режима парка локомотивов ВЛ8 на основе уравнений Колмогорова теории массового обслуживания и оптимизационной задачи с использованием данных наблюдений.
EN: The article considers prognostication of the stationary mode of the fleet of VL8 locomotives on the basis of Kolmogorov′s equations of the mass service theory and optimization task, with the use of observation data.
Description: В. Лагута: ORCID 0000-0002-4957-9178; M. Капіца: ORCID 0000-0002-3800-2920
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2351
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20531/18117
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20531
Appears in Collections:Статті КЛ
Статті КАТ
Випуск 04

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf310,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.