Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2287
Title: Дослідження динамічної роботи металевого арочного моста через р. Старий Дніпро у місті Запоріжжя
Other Titles: Исследование динамической работы металлического арочного моста через р. Старый Днепр в городе Запорожье
The Study of Metal Arched Bridge Dynamic over the Old Dnieper River in Zaporozhye
Authors: Солдатов, Кім Іванович
Солдатов, Ким Иванович
Soldatov, Kim I.
Крюк, А. Г.
Keywords: металевий арочний міст
методика "пружних моделей"
металлический арочный мост
методика "упругих моделей"
metal arch bridge
«resilient models» technique
КМТ
Issue Date: 2004
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Солдатов, К. І. Дослідження динамічної роботи металевого арочного моста через р. Старий Дніпро у місті Запоріжжя / К. І. Солдатов, А. Г. Крюк // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 3. – С. 161–164.
Abstract: UK: У статті на прикладі існуючого металевого арочного моста у м. Запоріжжя розглянуто застосування методики «пружних моделей» при розрахунках на коливання та стійкість подібних конструкцій. Власні вертикальні коливання арочної прогонової будови знаходяться у не рекомендованому нормами діапазоні періоду коливань (0,45…0,60 с.). На підставі розрахунків по наведеній методиці та аналізу результатів зроблено висновок щодо можливості стабілізації арочної прогонової будови.
RU: В статье на примере существующего металлического арочного моста в г. Запорожье рассмотрено использование методики «упругих моделей» при расчетах на колебания и устойчивость подобных конструкций. Собственные вертикальные колебания арочного пролетного строения находятся в не рекомендованном нормами диапазоне периода колебаний (0,45…0,60 с.). На основании расчетов по приведенной методике и анализа результатов сделан вывод о возможности стабилизации арочного пролетного строения.
EN: The article, based on the example of an existing metal arch bridge in Zaporozhye, considers application of the «resilient models» technique in calculations of oscillations and stability of such structures. The own free vertical oscillations of the arch span of the bridge were found to be in a forbidden range (0.45 to 0.60 sec). Based on the presented technique, recommendations The article, based on the example of an existing have been developed on reconstruction and dynamic stabilization of the arch span structure.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2287
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21022/18536
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21022
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Appears in Collections:Статті КМТ
Випуск 03

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34.pdf177,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.