Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2250
Title: Моделювання деяких особливостей поведінки економічних систем у двовимірному просторі
Other Titles: Моделирование некоторых особенностей поведения экономических систем в двумерном пространстве
Authors: Ільман, А. В.
Ільман, Валерій Михайлович
Ильман, Валерий Михайлович
Ilman, Valeriy M.
Keywords: економічні системи
нелінійна динамічна модель
точки рівноваги
граничні цикли
экономические системы
нелинейная динамическая модель
точки равновесия
предельные циклы
economic systems
nonlinear dynamic model
points of balance
limiting cycles
КІТ
Issue Date: 2007
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Ільман, А. В. Моделювання деяких особливостей поведінки економічних систем у двовимірному просторі / А. В. Ільман, В. М. Ільман // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 15. – С. 232–236.
Abstract: UK: Для моделювання двовимірної поведінки економічних систем запропоновано застосовувати нелінійну параметричну динамічну модель із двома умовними станами «попит» та «пропозиція». Показано, що в поведінці таких економічних сімейств існують точки рівноваги, граничні цикли та релаксаційні коливання різних порядків.
RU: Для моделирования двухмерного поведения экономических систем предложено использовать нелинейную параметрическую динамическую модель с двумя условными состояниями «спрос» и «предложение». Показано, что в поведении таких экономических семейств существуют точки равновесия, предельные циклы и релаксационные колебания разных порядков.
EN: For modeling economic systems with two conditions, it is offered to use the nonlinear variable dynamic model with two conventional conditions «demand» and «proposal». It is demonstrated that the points of balance, limiting cycles and relaxation variations of different order insist of such economic families.
Description: В. Ільман: ORCID 0000-0003-0983-8611
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2250
http://stp.diit.edu.ua/article/view/18494/16230
http://stp.diit.edu.ua/article/view/18494
Appears in Collections:Випуск 15
Статті КІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49.pdf305,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.