Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2247
Title: Матеріали IІI-ї Міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Other Titles: Материалы IІI-й Международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований»
Proceedings of the III st International Scientific Conference «Anthropological Measurements of Philosophical Research»
Keywords: ДНУЗТ
ДНУЖТ
DNURT
философия
філософія
philosophy
антропологические измерения
антропологічні виміри
anthropological measurements
конференция
конференція
conference
Issue Date: 17-Apr-2014
Publisher: ДНУЗТ
Abstract: UK: У збірнику представлені матеріли 3-ї міжнародної наукової конференції «Антропологічні виміри філософських досліджень», яка відбулася 17-18 квітня 2014 року в м. Дніпропетровськ, Україна. Висвітлюються та осмислюються нові грані людського існування на початку нового тисячоліття. Окрема увага зосереджується на формах їх оприявнення та рефлексії у філософії науки, техніки, мови. Збірник призначено для співробітників науково-дослідних організацій, наукових, науково-педагогічних та інженерних працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.
RU: В сборнике представлены материлы 3-й международной научной конференции «Антропологические измерения философских исследований», которая состоялась 17-18 апреля 2014 года в г. Днепропетровск, Украина. Освещаются и осмысливаются новые грани человеческого существования в начале нового тысячелетия. Отдельное внимание сосредоточивается на формах их олицетворения и рефлексии в философии науки, техники, языка. Сборник предназначен для сотрудников научно-исследовательских организаций, научных, научно-педагогических и инженерных работников, докторантов, аспирантов, студентов высших учебных заведений.
Description: Антропологічні виміри філософських досліджень [Текст] : матеріали 3-ї міжнародної науко- вої конференції, Дніпропетровськ, 17-18 квітня 2014 р. – Д. : ДНУЗТ, 2014. – 76 с.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2247
Appears in Collections:III Міжнародна наукова конференція «Антропологічні виміри філософських досліджень»
Інші праці КФC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tesi_konf1.pdf1,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.