Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2230
Title: Визначення критеріїв оптимізації при перебудові ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів
Other Titles: Определение критериев оптимизации при перестройке участка железной дороги для организации скоростного движения поездов
Authors: Курган, Микола Борисович
Курган, Николай Борисович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Keywords: ділянка залізниці
неадитивні критерії
участок железной дороги
неаддитивные критерии
railway sections
nonadditive criteria
КПБД
Issue Date: 2004
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Курган, М. Б. Визначення критеріїв оптимізації при перебудові ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів / М. Б. Курган // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 3. – С. 37–45.
Abstract: UK: Запропонований новий підхід до розподілу ділянок залізниць на об’єкти оптимізації дозволяє використовувати неадитивні критерії в залежності від поставленої задачі.
RU: Предложенный новый подход к разделению участков железных дорог на объекты оптимизации позволяет использовать неаддитивные критерии в зависимости от поставленной задачи.
EN: The proposed new approach to division of railway sections into the optimization objects allows to use nonadditive criteria, depending on the task set up.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2230
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20912/18445
http://stp.diit.edu.ua/article/view/20912
Appears in Collections:Випуск 03
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf324,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.