Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2209
Title: Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів
Other Titles: Рационализация перестройки кривых в плане при повышении скоростей движения поездов
Rationalization of Curves Restructuring Plan at Higher Speed Motion of Trains
Authors: Рибкін, Віктор Васильович
Курган, Дмитро Миколайович
Курган, Микола Борисович
Харлан, Володимир Іванович
Keywords: криві
план
рухомий склад
кривые
подвижной состав
curves
plan
rolling stock
КККГ
КПБД
Issue Date: 2003
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів / В. В. Рибкін, М. Б. Курган, Д. М. Курган , В. І. Харлан // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 120–126. – DOI: 10.15802/stp2003/21263.
Abstract: UK: Запропонований підхід перебудови кривих в плані базується на мінімізації дії вантажного рухомого складу на колію і комфортабельній їзді пасажирів при впровадженні швидкісного руху.
RU: Предложен подход переустройства кривых в плане, который основывается на минимизации действия грузового подвижного состава на путь и комфортабельность езды пассажиров при введении скоростного движения.
EN: The approach of a reorganization of curves in the plan which is based on minimization of action of a cargo rolling stock for a way and comfortableness of passengers driving at introduction of hight–speed movements is offered.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709; Д. Курган: ORCID 0000-0002-9448-5269
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2209
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21263/18859
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21263
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2003/21263
Appears in Collections:Статті КККГ
Випуск 02
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf300,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.