Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2209
Title: Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів
Other Titles: Рационализация перестройки кривых в плане при повышении скоростей движения поездов
Authors: Рибкін, Віктор Васильович
Рыбкин, Виктор Васильевич
Rybkin, Viktor V.
Курган, Дмитро Миколайович
Курган, Дмитрий Николаевич
Kurhan, Dmytro M.
Kurgan, Dmitriy N.
Курган, Микола Борисович
Курган, Николай Борисович
Kurgan, Nikolay B.
Kurhan, Mykola B.
Харлан, Володимир Іванович
Харлан, Владимир Иванович
Harlan, Volodymyr I.
Keywords: криві
план
рухомий склад
кривые
подвижной состав
curves
plan
rolling stock
КККГ
КПБД
Issue Date: 2003
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Раціоналізація перебудови кривих в плані при підвищенні швидкостей руху поїздів / В. В. Рибкін, М. Б. Курган, Д. М. Курган , В. І. Харлан // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 2. – С. 120–126.
Abstract: UK: Запропонований підхід перебудови кривих в плані базується на мінімізації дії вантажного рухомого складу на колію і комфортабельній їзді пасажирів при впровадженні швидкісного руху.
RU: Предложен подход переустройства кривых в плане, который основывается на минимизации действия грузового подвижного состава на путь и комфортабельность езды пассажиров при введении скоростного движения.
EN: The approach of a reorganization of curves in the plan which is based on minimization of action of a cargo rolling stock for a way and comfortableness of passengers driving at introduction of hight–speed movements is offered.
Description: М. Курган: ORCID 0000-0002-8182-7709
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2209
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21263/18859
http://stp.diit.edu.ua/article/view/21263
Appears in Collections:Статті КККГ
Випуск 02
Статті КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf300,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.