Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/216
Title: Інтеграція мережного обладнання АСК ВП УЗ та АСК ПП УЗ, підключення його до ЄМПД
Other Titles: Интеграция сетевого оборудования АСК ВП УЗ и АСУ ПП УЗ, подключение его к ЕМПД
Integration of Low Equipment Automated System of Control Freight Train the Automated Control System of the Passenger Traffic, Connecting It to a Single System Software Documentation
Authors: Івченко, Юрій Миколайович
Ивченко, Юрий Николаевич
Ivchenko, Yuriy M.
Івченко, Валентина Гаврилівна
Ивченко, Валентина Гавриловна
Ivchenko, Valentyna G.
Гондар, О. М.
Keywords: залізниця
перевезення
канали зв'язку
мережеве обладнання
железная дорога
перевозки
каналы связи
сетевое оборудование
railway
traffic
communication channels
network equipment
ККІТ
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Івченко, Ю. М. Інтеграція мережного обладнання АСК ВП УЗ та АСК ПП УЗ, з підключення його до ЄМПД / Ю. М. Івченко, В. Г. Івченко, О. М. Гондар // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 143–146. УДК 004.7(066)
Abstract: UK: У статті запропоновано інтеграцію вузлів мережі передачі даних для автоматизованих систем керування вантажними та пасажирськими перевезеннями (АСК ВП та ПП), що дає можливість більш ефективно використовувати мережне обладнання та канали зв'язку.
RU: В статье предложена интеграция узлов сети передачи данных для автоматизированных систем управления грузовыми и пассажирскими перевозками, что дает возможность более эффективно использовать сетевое оборудование и каналы связи.
EN: In the paper the integration of nodes of data transfer network for automated control systems of freight and passenger traffic is proposed. It allows more efficient using the network equipment and communication channels.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/216
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13622/11456
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13622
ISSN: 1993-9175
Appears in Collections:Статті КІТ
Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701iih.pdf213,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.