Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2121
Название: Теоретико-експериментальна оцінка показників міцності корпусів тягових редукторів зварної конструкції КЕВРЗ для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9
Другие названия: Теоретико-экспериментальная оценка показателей прочности корпусов тяговых редукторов сварной конструкции КЭВРЗ для электропоездов серий ЭР2, ЭР9
Theoretical and Experimental Evaluation of Strength Indices for Traction Reduction-Gear Housings of Welded Construction KEVRZ for Electric Trains ER2, ER9
Авторы: Бондарєв, Олександр Матвійович
Бондарев, Александр Матвеевич
Bondarev, Oleksandr M.
Bondaryev, Oleksandr M.
Ягода, Дмитро Олександрович
Ягода, Дмитрий Александрович
Yagoda, Dmitry A.
Бондарєв, О. О.
Bondarev, О. O.
Скобленко, В. М.
Skoblenko, V. M.
Ключевые слова: розрахункові моделі
теоретичні розрахунки
електропоїзди серій ЕР2
ЕР9
моторний візок
тяговий редуктор
показники міцності
расчетные модели
теоретические расчеты
электропоезда серий ЭР2
ЭР9
моторная тележка
тяговый редуктор
показатели прочности
computational models
theoretical calculations
electric trains of series ER2
ER9
motor bogie
traction reduction gear
strength indices
КБМ
Дата публикации: 2013
Издательство: ДНУЗТ
Краткий осмотр (реферат): UK: Мета. Перевірка відповідності вимогам Норм [10] експериментальних зразків тягових редукторів для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9 з корпусами зварної конструкції виробництва Київського електровагоноремонтного заводу (КЕВРЗ). Методика. Для досягнення поставленої мети було розроблено розрахункові моделі для теоретичного визначення рівнів напружень у корпусі тягового редуктора зварної конструкції шляхом моделювання навантаженості, що може створюватися в умовах експлуатації, та експериментально оцінено напруження в різних точках корпусу тягового редуктора, а також рівні вертикальних прискорень корпусу тягового редуктора та навантаженості вузла прикріплення корпусу до рами візка. Результати. На підставі аналізу отриманих результатів розрахунків було встановлено, що тягові редуктори з корпусами зварної конструкції КЕВРЗ відповідають вимогам Норм [10]. Наукова новизна. На підставі експериментальних та теоретичних досліджень виконано науковий супровід робіт з розробки та введення в експлуатацію оновлених тягових редукторів для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9. Практична значимість. Розроблено та передано спеціалістам Укрзалізниці для впровадження технічне рішення із заходами, які мають виконуватися під час експлуатації та ремонтів електропоїздів вказаних серій з корпусами тягових редукторів зварної конструкції виробництва КЕВРЗ.
RU: Цель. Проверка соответствия требованиям Норм [10] экспериментальных образцов тяговых редукторов для электропоездов серий ЭР2, ЭР9 с корпусами сварной конструкции производства Киевского электровагоноремонтного завода (КЭВРЗ). Методика. Для достижения поставленной цели были разработаны расчетные модели для теоретического определения уровней напряжений в корпусе тягового редуктора сварной конструкции путем моделирования нагруженности, которая может создаваться в условиях эксплуатации, и экспериментально оценены напряжения в разных точках корпуса тягового редуктора, а также уровни вертикальных ускорений корпуса тягового редуктора и нагруженности узла прикрепления корпуса к раме тележки. Результаты. На основании анализа полученных результатов расчетов было установлено соответствие требованиям Норм тяговых редукторов с корпусами сварной конструкции КЭВРЗ. Научная новизна. На основании экспериментальных и теоретических исследований выполнено научное сопровождение работ по разработке и вводу в эксплуатацию обновленных тяговых редукторов для электропоездов серий ЭР2, ЭР9. Практическая значимость. Разработано и передано специалистам Укрзализныци техническое решение с мерами, которые должны выполняться при эксплуатации и ремонте электропоездов указанных серий с корпусами тяговых редукторов сварной конструкции КЭВРЗ.
EN: Purpose. To check meeting the requirements of Standards for experimental specimens of traction gear boxes for electric trains of series ER2, ER9 with housings of welded construction by Kiev Electric Wagon Repair Works (KEVRZ). Methodology. To reach the objective in hand, performing the work, some computational models for theoretical determination of the stress levels in the reduction-gear housing of welded construction by simulating the loading conditions that can take place during the operation have been developed and the stresses at different points of the reduction-gear housing as well as the levels of vertical accelerations of the reduction-gear housing and loading of the unit of connecting the housing to the bodies frame have been experimentally evaluated. Findings. On the basis of analysis of the calculation results obtained meeting the requirements of Standards for traction reduction gears with the housings of welded construction by KEVRZ has been found. Originality. Based on the experimental and theoretical investigations, the scientific support of works on developing and putting into operation the renovated traction reduction gears for electric trains of series ER2, ER9 has been completed. Practical value. A technical solution with the measures to be fulfilled in operation of electric trains of the mentioned series with traction reductiongear housings of welded construction by KEVRZ has been developed and given to experts of Ukrzaliznytsia to introduce the proposed measures during repairs.
Описание: Теоретико-експерементальна оцінка показників міцності корпусів тягових редукторів зварної конструкції КЕВРЗ для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9 / О. М. Бондарєв, Д. О. Ягода, О. О. Бондарєв, В. М. Скобленко // Наука та прогрес транспорту. — 2013. — № 4(46). — С. 99—110 : фот., табл. — Бібліогр. в кінці ст. — doi: 10.15802/stp2013/16599.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2121
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Другие идентификаторы: doi: 10.15802/stp2013/16599
Располагается в коллекциях:Статті КБМ
№ 4 (46)

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
12.pdf1,08 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.