Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2043
Title: Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками
Other Titles: Теоретический аспект комплексной системы антикризисного управления банковскими рисками
Authors: Бобиль, Володимир Володимирович
Keywords: банковские риски
банківські ризики
banking risks
финансовый кризис
фінансова криза
financial crisis
КОІО
Issue Date: 2013
Publisher: Банківська справа
Citation: Бобиль, В. В. Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками // Банківська справа. – 2013. – № 2. – С. 3–20.
Abstract: UK: Кредитні установи відіграють вирішальну роль у системі фінансового посередництва, значно перевершуючи при цьому за своїм економічним потенціалом інших агентів вітчизняного фінансового ринку. Це в свою чергу означає, що серед інших агентів фінансового ринку саме банки повинні не тільки одночасно прогнозувати динаміку економічної кон’юнктури, але й швидко і гнучко реагувати на будь-які зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі.
RU: Кредитные учреждения играют решающую роль в системе финансового посредничества, значительно превосходя при этом по своему экономическому потенциалу других агентов отечественного финансового рынка. Это в свою очередь означает, что среди других агентов рынка именно банки должны не только одновременно прогнозировать динамику экономической конъюнктуры, но и быстро и гибко реагировать на любые изменения, которые происходят во внешней среде.
Description: В. Бобиль: ORCID 0000-0002-7306-3905
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2043
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyl.pdf372,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.