Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2042
Title: Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи
Other Titles: Совершенствование системы гарантирования вкладов в условиях современного финансового кризиса
Authors: Бобиль, Володимир Володимирович
Бобыль, Владимир Владимирович
Bobyl, Vladimir V.
Keywords: вклад
deposit
економіка
экономика
economy
Issue Date: 2012
Publisher: Національний банк України, Київ
Abstract: UK: Відомо, що гарантування вкладів (депозитів) є одною з складових гарантії фінансової стабільності банківського сектору економіки. Система страхування депозитів повинна захищати не тільки кошти вкладників, а і сприяти роботі з проблемними банками і таким чином запобігати виникненню кризових ситуацій. Гарантування вкладів - це один із компонентів системи фінансової та економічної безпеки, яка передбачає також розвинену систему ризик - менеджменту у кредитних установах, стабільне макроекономічне середовище, ефективну грошово - кредитну політику, розвинений пруденційний нагляд тощо.
RU: Известно, что гарантирование вкладов ( депозитов) является одной из составляющих гарантий финансовой стабильности банковского сектора экономики. Система страхования депозитов должна защищать не только средства вкладчиков, а и способствовать работе с проблемными банками и таким образом предотвращать возникновение кризисных ситуаций. Гарантирование вкладов - это один из компонентов системы финансовой и экономической безопасности, которая предусматривает также развитую систему риска - менеджмента в кредитных учреждениях, стабильную макроэкономическую среду, эффективную денежно - кредитную политику, развитый пруденциальный надзор и др.
Description: Бобиль, В. В. Удосконалення системи гарантування вкладів в умовах сучасної фінансової кризи // Вісник Національного банку України. - Київ, 2012. - С. 102 – 107.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/2042
Appears in Collections:Статті КОіО (раніше КОАІВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bobyl_3.pdf214,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.