Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1970
Title: Необхідність узгодження технології АТМ з технологіями локальних мереж в інформаційних системах на залізничному транспорті
Other Titles: Необходимость согласования технологии АТМ с технологиями локальных сетей в информационных системах на железнодорожном транспорте
Authors: Жуковицький, Ігор Володимирович
Жуковицкий, Игорь Владимирович
Zhukovytskyy, Igor V.
Пахомова, Вiкторiя Миколаївна
Пахомова, Виктория Николаевна
Pakhomova, Viktoriya M.
Литвинов, О. С.
Keywords: чарунка АТМ
рівень адаптації AAL
алгоритм RED
ячейка АТМ
уровень адаптации AAL
алгоритм RED
ATM cell
level adaptation AAL
RED algorithm
КЕОМ
Issue Date: 2013
Publisher: ДНМАУ, Дніпропетровськ
Citation: Жуковицький, І. В. Необхідність узгодження технології АТМ з технологіями локальних мереж в інформаційних системах на залізничному транспорті / І. В. Жуковицький, В. М. Пахомова, О. С. Литвинов // Системные технологии : регион. межвуз. сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 3. – С. 40–53.
Abstract: UK: Складена формальна модель рівня адаптації AAL за алгоритмом RED. Розроблена імітаційна модель АТМ з використанням складеної діаграми станів. Проведені відповідні дослідження на імітаційній моделі.
RU: Составлена ​​формальная модель уровня адаптации AAL по алгоритму RED. Разработана имитационная модель АТМ с использованием составленной диаграммы состояний. Проведены соответствующие исследования на имитационной модели.
Description: І. Жуковицький: ORCID 0000-0002-3491-5976, В. Пахомова: ORCID 0000-0001-8346-0405
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1970
Appears in Collections:Статті КЕОМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ST_2013_3.pdf792,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.