Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1911
Title: 3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі
Other Titles: 3D-расчет вертикального отстойника на базе CFD-модели
Authors: Біляєв, Микола Миколайович
Беляев, Николай Николаевич
Biliaiev, Mykola M.
Bielaev, Nikolai N.
Biliaev, Nikolai N.
Belyaev, Nikolai N.
Нагорна, Олена Костянтинівна
Нагорная, Елена Константиновна
Nahorna, Olena K.
Nagornaya, Yelena K.
Keywords: чисельне моделювання
вертикальний відстійник
седиментація
обчислювальний експеримент
різницеві схеми
численное моделирование
вертикальный отстойник
седиментация
вычислительный эксперимент
разностные схемы
КГВ
Issue Date: 2012
Publisher: Вінницький національний технічний університет
Citation: Біляєв, М. М. 3D-розрахунок вертикального відстійника на базі CFD-моделі / М. М. Біляєв, О. К. Нагорна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2012. — № 3.
Abstract: UK: Розглянуто побудову чисельної моделі масопереносу у вертикальному відстійнику. Моделювання здійснено на основі тривимірного рівняння переносу домішки і моделі потенціального руху. Для чисельного інтегрування використано неявні різницеві схеми. Наведено результати обчислювального експерименту.
RU: Рассмотрено построение численной модели массопереноса в вертикальном отстойнике. Моделирование осуществлено на основе трехмерного уравнения переноса примеси и модели потенциального движения. Для численного интегрирования использовано неявные разностные схемы. Приведены результаты вычислительного эксперимента.
Description: М. Біляєв: ORCID 0000-0002-1531-7882
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1911
https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/issue/view/21
Appears in Collections:Статті КГВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12mmbocm_ua.pdf387,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.