Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/187
Title: Оцінка впливу конструктивних особливостей тягового привода локомотива на напружений стан його елементів
Other Titles: Оценка влияния конструктивных особенностей тягового привода локомотива на напряженное состояние его элементов
The Evaluation of the Structural Features Impact of the Locomotive Traction Drive on the Stress State of Its Elements
Authors: Бондарєв, Олександр Матвійович
Keywords: тяговий привод локомотива
навантаження
напруження
міцність
тягова передача
тяговый привод локомотива
нагрузка
напряжение
прочность
тяговая передача
traction drive Lokomotiv
load
tension
strength
traction transmission
КБМ
Issue Date: 2009
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Бондарєв, О. М. Оцінка впливу конструктивних особливостей тягового привода локомотива на напружений стан його елементів / О. М. Бондарєв // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 29. – С. 11–26. – DOI: 10.15802/stp2009/13481.
Abstract: UK: У статті наведені результати досліджень з визначення рівнів навантаженості і напружень в елементах тягового приводу, які можуть виникати в умовах експлуатації, при різних варіантах тягової передачі. На підставі виконаних розрахунків вносяться рекомендації щодо параметрів елементів тягової передачі, при яких забезпечується їх міцність.
RU: В статье приведены результаты исследований по определению уровней нагруженности и напряжений в элементах тягового привода, которые могут возникать в условиях эксплуатации, при различных вариантах тяговой передачи. На основании выполненных расчетов вносятся рекомендации относительно параметров элементов тяговой передачи, при которых обеспечивается их прочность.
EN: The results of studies to determine the levels of loading and stresses in the elements of the traction drive, which may arise under operating conditions in different variants of the traction transmission. Based on the calculations made recommendations regarding the parameters of elements of the traction transmission, which ensures their durability.
Description: О. Бондарєв: ORCID 0000-0003-4791-5358
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/187
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13481/11313
http://stp.diit.edu.ua/article/view/13481
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2009/13481
Appears in Collections:Статті КБМ
Випуск 29

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
002bon.pdf418,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.